Perspectief 2020-47

54 Perspectief Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk Zr. Carine Devogelaere 1. Inleiding Op 2 maart 2018 publiceerde de Internationale Theologische Commissie, na goedkeuring door de Congregatie voor de Ge- loofsleer en paus Franciscus, een tekst over synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk. Het thema zelf kwam reeds her- haaldelijk voor in de geschriften en toespraken van de huidige paus. Hij gebruikt dikwijls het beeld van de weg en nodigt uit om samen met anderen op weg te gaan, zowel binnen de Kerk als in de bredere samenleving. In zijn programmatorische exhortatie De vreugde van het evan- gelie zegt hij dat de bisschop ‘ de groei van overlegorganen zal stimuleren zoals ze in het Wetboek van kerkelijk recht worden voorzien en andere vormen van pastorale dialoog, van- uit het verlangen om iedereen te beluisteren en niet enkelen die hem steeds naar de mond praten. Het doel van dit participatieproces is niet in eerste instantie de kerkelijke organisatie, wel de missionaire droom iedereen te bereiken. ’ (EG 31) In de exhortatie die hij schreef na de tweede synode over het gezin, noemt paus Franciscus de voorbije werkwijze een synodaal traject (AL 50) en een synodaal proces (AL 199). Nog uitdrukkelijker is zijn taal in de exhortatie Christus leeft wanneer hij over de jongerenpas- toraal zegt dat die ‘ alleen maar synodaal kan zijn; ze kan met andere woorden alleen maar tot stand komen door “samen op weg” te gaan. Dit impliceert een waardering van de cha- rismatische gaven die de Heilige Geest aan elk van de leden van de Kerk verleent in overeenstemming met de roeping en zending, doorheen een proces van medeverantwoor- delijkheid […] Gemotiveerd door de ze Geest kunnen wij evolueren naar een participerende en medeverantwoordelijke Kerk die zich bewust is van haar rijke verscheidenheid en dank- baar de bijdragen van trouwe leken aanvaarden, inclusief zowel jongeren en vrouwen, gewijde mannen en vrouwen als groepen, verenigingen en bewegingen .’ (CV 206)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=