Perspectief 2009-6

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 6, december 2009 1 Perspectief Inhoudsopgave 1 De breekbaarheid van religieuze tradities , Pieter Anton van Gennip 6 Veritatem in Caritate , Hanneke Arts - Honselaar 14 ‘Aanbid Godt inzyne heylige plaetse’ , Stephan Emons 19 Wereldkerk en wereldzending in een tijd van globalisering, Wilbert van Saane 28 Ave Maria in de oecumene , Herman F. de Vries D E BREEKBAARHEID VAN RELIGIEUZE TRADITIES I Er ligt een oecumenisch manifest. De titel ervan luidt: ‘Wij kiezen voor eenheid’. 1 Het wordt gedragen door dertien geestelijke leiders in Nederland. De titel laat weinig ruimte voor twijfel over wat ze willen. Maar hier is toch ook enige achter- docht op zijn plaats. Zou hun keuze kunnen getuigen van een naïeve visie op geschiedenis? Omdat ze getuigt van een te oppervlakkige visie op de mens? Juist de religieuze, de godsdienstige, de kerkelijk gebonden mens? Kun je wel kiezen voor eenheid? Met een programmablad kun je kiezen voor de invulling van een uurtje televisie, met een menu voor een hapje en een drankje of met het ontwerp van een buurt voor een bungalow of een woonhuis met verdiepingen. Maar je kunt niet op grond van het weerbericht kiezen voor goed of slecht weer, of op grond van prognoses voor een gelukkig of ongelukkig leven. Zelfs niet, met democratische verkiezingen, voor goed of slecht beleid. Daar komt nog zoveel meer bij kijken. Voor een vitaal deel ‘moet de uitval het goedmaken’. Vaak realiseer je je dan ook pas achteraf, gelaten, dat het niet zo’n wonder is, dat de uitkomst anders is dan voorzien. Want zus of zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. En dat zal onherroepelijk sporen nalaten op het stempel, dat ze drukken op de geschiedenis. Of je dat nu incalculeert en of je daar voor kiest of niet. II De eenheid waarvoor in het manifest zo dapper wordt gekozen is de eenheid van de christenen. In haar 2000-jarige en wereldwijde geschiedenis is de christelijke traditie uiteen- gevallen in meerdere confessies en verbanden. Die zijn vaak met de rug naar elkaar toe 1 Wilkin van de Kampt, Joke Tan e.a., Wij kiezen voor eenheid. Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid. Crosslight Media, Aalten, 2009. Prof. dr. Pieter Anton van Gennip is buitengewoon hoogleraar filosofie aan de Technische Universiteit in Delft. Ook was hij vele jaren als algemeen secretaris werkzaam voor de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS) in Den Bosch. Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift DOTT, Nummer 6, December 2009

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=