Perspectief 2009-3

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, nr. 3, maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Paulus, man van controverse en eenheid , Aartspriester Panatiotis Moschonas 7 Begrijpen protstanten Paulus beter? , Professor P.J. Tomson 11 Als u begrijpt wat ik bedoel , Professor Peter Schmidt 19 Paulus en de oecumene , Kannunik N. Sagovsky Paulus, man van controverse en eenheid naar een oecumenische lezing van Paulus In de loop van de geschiedenis van de mensheid stonden mannen en vrouwen op die boven het gewone uitstijgen. Ze hebben hun eigen milieu en tijd zo sterk getekend dat geen enkele historicus stilzwijgend aan hen voorbij kan gaan. Ze hebben tevens voor altijd de volgende generaties tot op het universele vlak getekend. We kunnen met zekerheid zeggen dat een van de grote figuren uit de geschiedenis, Paulus van Tarsus is. Zelfs als men niet met hem instemt, of zelfs vijandig staat tegenover zijn ideeën en zijn geloof, moet men toch erkennen dat de wereld zoals wij die kennen, zonder het optreden van deze vurige prediker van de boodschap van het evangelie anders geweest zou zijn. Door zijn vastberadenheid, zijn strijd, zijn handelen en vooral door zijn radicaal denken, heeft hij de Kerk uit de marginaliteit van het jodendom gehaald. Zo heeft hij haar bevleugeld met zijn daden en met de kracht van zijn woord zodat zij zich kon vrijmaken en zich openen voor alle naties van de wereld en zo het geloof en de hoop worden van een menigte mensen. Zonder overdrijving kunnen we verzekeren dat dankzij Sint Paulus, of eerder dankzij Hem die Paulus als zijn gezondene heeft uitverkoren, Christus in het hart van de mensen en in de geschiedenis zijn plaats heeft gekregen. Wij weten dat heel de geschiedenis door het evangelie van Christus, verkondigd door Paulus, omwenteld werd, zodat men nu spreekt van de tijd vóór en na Jezus Christus. De Jezus die Paulus verkondigde, heeft de geschiedenis gesplitst. Paulus heeft de lamp vanonder de korenmaat gehaald en op de standaard geplaatst zodat ze licht geeft voor ‘allen die in het huis zijn’ 1 , voor allen die in het huis zijn van de mensheid, in de Oikoumene. 1 Mt 5,15 Perspectief Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift DOTT, Nummer 3, Maart 2009 Aartspriester Panagiotis Moschonas van het aartsbisdom van België behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat is rector van Parochie Heilige Nikolaas van Myra in Schaarbeek (Brussel). Hij heeft tevens een bijzondere verantwoordelijkheid voor de studenten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=