Perspectief 2008-1

Perspectief, Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift Katholieke Vereniging voor Oecumene, Jrg. 1, nr.1, juni 2008 1 Inhoudsopgave 1 Dialoograpport ‘On becoming a Christian’: een spiegel , Kees Slijkerman 7 “Ik heb het fundament gelegd, een ander bouwt daarop verder” , Robert Vorholt 11 De PKN en de oecumene , Hans Kronenburg 17 Time to Turn: jongeren in actie voor gerechtigheid , Karlien van den Brink 20 Willibrord: heilige voor deze tijd voor Europa , Geert van Dartel 23 De kerk als gemeenschap van gezamenlijk getuigenis van het Koninkrijk Gods , Dick Akerboom DIALOOGRAPPORT 'ON BECOMING A CHRISTIAN': EEN SPIEGEL De dialoog tussen de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen en vertegenwoordigers van de pinksterkerken heeft een nieuw rapport opgeleverd: On becoming a Christian 1 . De thematiek van dit rapport is heel belangrijk, niet alleen voor het onderling begrip tussen leden van de twee grootste groepen christenen wereldwijd (Rooms-katholieken en Pentecostalen), maar ook voor het missionair worden van rooms-katholieke parochies en van de katholieke Kerk als geheel. Dit rapport levert cruciaal bronnenmateriaal. Er staat bijvoorbeeld in hoe de Bijbel en de kerkvaders spreken over bekering, geloof, vorming en de doop met de heilige Geest bij de christelijke initiatie. 1. Inleiding Waarom dit onderwerp De dialoog in de nu afgelopen vijfde fase (van 1998 tot 2006) ging niet over de vraag hoe een niet-christen christen kan worden. Het ging wel over de vraag 'hoe iemand zich ontwikkelt vanaf zijn of haar eerste entree in het christelijke leven naar een volledig actief lidmaatschap van de kerk' 2 . Die vraag kwam logisch voort uit de vorige dialoogfase die was gegaan over evangelisatie, proselitisme en gezamenlijk getuigenis. Het 1 Het hele rapport On becoming a Christian staat als 0203uk op www.stucom.nl . Besteladres voor papieren versie: info@kcv-net.nl . 2 Nr. 5 in het rapport. Perspectief Digitaal Oecumenisch Theologisch Tijdschrift DOTT, Jaargang 1, Nummer 1, Juni 2008 De auteur, Kees Slijkerman (1955), is rooms-katholiek en werkzaam voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing: als hoofdredacteur van het tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde , secretaris van the European sub- committee of ICCRS (www.iccrs.org ), secretaris van het bestuur van de leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing aan de VU en stuurgroeplid van de Nederlandse dialoog tussen pinkstergelovigen en rooms-katholieken.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=