Overeen 2020-45

september 2020 8 • Jaarvergadering KVO Belijden in oecumenisch perspectief 6 november 2020, 11.00 – 16.30 uur Conferentieoord Mariënkroon Abdijlaan 8 5253 VP Nieuwkuijk Algemene Ledenvergadering 11.00 – 12.30 ‘s Ochtends zal de huishoudelijke vergadering van de Vereniging worden gehouden. Leden en donateurs kunnen zich hiervoor opgeven via secretaraat@oecu- mene.nl en ontvangen na aanmelding de jaarstukken (algemeen jaarverslag 2019-2020 en begroting 2021). Tijdens de huishoudelijke vergadering zal ook de ver- kiezing van bestuursleden plaatsvinden. Op deze ver- gadering zullen we afscheid nemen van mw. Christien van den Heuvel. Mw. Van den Heuvel was tien jaar penningmeester. Haar taken heeft zij eerder dit jaar aan haar opvolger overgedragen. Studiebijeenkomst 13.30 – 16.30 Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogen- bosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken op de jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene over het thema ‘Belijden in oecume- nisch perspectief’. Aanleiding voor dit thema is het boek ‘Wij geloven, Rooms-katholiek en protestant: één geloof’ van Bram van de Beek en Herwi Rikhof dat in 2019 verscheen bij uitgeverij KokBoekencentrum in Utrecht. De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk ge- loof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle ker- ken in het Oosten en het Westen wordt erkend. De theologen Bram van de Beek en Herwi Rikhof schre- ven samen dit boek met het doel de diepe betekenis van de oecumenische geloofsbelijdenis uit te leggen aan christenen van onze tijd. Hun boek is tevens een warm pleidooi voor het herstel van de eenheid van de Kerk. Beide auteurs zullen bij deze bijeenkomst aan- wezig zijn en reageren op de bijdragen van de beide sprekers. Aanmelding Aanmelding voor deze studiemiddag graag via email aan secretariaat@oecumene.nl Als bijdrage in de kos- ten vragen we een bijdrage van € 20,--. Zo nodig kan hier korting op worden gegeven. Geef u snel op, het aantal plaatsen is beperkt vanwege de 1,5 meter af- stand die in acht genomen moet worden. Boek Vanwege dit symposium geldt voor de aanschaf van het boek ‘Wij geloven’ vanaf 15 augustus tot en met 15 november een actieprijs van € 14,99. U kunt het boek rechtstreeks bestellen via de website van de uitgever https://www. kokboekencentrum. nl/boek/wij-geloven/ Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL, Oss Drukwerk: Laumé Media Partners, Mierlo Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 8 • september 2019 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l Colofon Overeen is het communicatieblad van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Leden, donateurs en parochies ontvangen het blad twee maal per jaar. Redactie: Geert van Dartel, Mirella van Herp, Leo van Leijsen Vormgeving: VANDARTEL , Oss Drukwerk: Laumé Media Partners, Mierlo Emmaplein 19 D 5211 vz ’s-Hertogenbosch T: 073–7370026 E: secretariaat@oecumene.nl Internet: www.oecumene.nl IBAN: NL73 INGB0001087628 IBAN: NL97 INGB0000801919 ISSN: 1568-2862 Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord OVEREEN-SEPTEMBER-2019_overeen 19-08-2019 13:17 Pagina 8 B e z o e k o n z e w e b s i t e o p : w w w . o e c u m e n e . n l

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=