Jaarverslag 2021-2022

 Jaarverslag  ‒  . WOORD VOORAF VAN SCHEIDEND SECRETARIS Het was een mooie reis, die begon in de herfst van 1994 in het kantoor aan de Walpoort. 28 jaar heb ik in dienst van de vereniging mogen bijdragen aan de katholieke inzet voor de oecumenische samenwerking in ons land. Meewarige blikken dat het toch zo moeilijk gaat met de oecumene in Nederland heb ik steeds weten te weerstaan. Ik kan er ook niks mee. Oecumenische thematieken zijn in zichzelf boeiend, mogelijkheden voor oecumenische samenwerking zijn groot als er maar de bereidheid is om er de schouders onder te zetten en er iets van te maken. Dat er pijn gevoeld wordt aan wat nog niet mogelijk is, weet ik heel goed. Maar dat is nooit een reden geweest om het op te geven noch om het af te schrijven. Met dankbaarheid kijk ik terug op deze lange periode waarin ik veel heb geleerd en ontvangen. In een kleine organisatie als onze vereniging wordt er van weinig mensen veel gevraagd. Als de onderlinge verhoudingen goed zijn kan er met weinig mensen ook veel tot stand gebracht worden. Gelukkig zijn de verhoudingen binnen de vereniging steeds goed geweest. Als kleine organisatie met kennis van zaken en een groot netwerk zijn we voor andere organisaties bovendien een interessante partner om mee samen te werken. De samenwerking met de Raad van Kerken springt er uit, maar ook de bemiddeling voor het Fonds Pour les Autres ten behoeve van diaconale projecten in het Midden-Oosten en de samenwerking met het IVOC en de KNR mogen hier genoemd worden. Voor u ligt mijn laatste algemeen jaarverslag. Het bevat een goed overzicht van de activiteiten en de publicaties in het voorbije werkjaar. Hoogtepunten waren de symposia in de Jozefkerk in Oss, in november 2021 over de Oosterse Kerken bij gelegenheid van het afscheid van collega Leo van Leijsen en in maart 2022 over synodaliteit in het leven van de Kerk. Natuurlijk hoop ik zeer dat het werk van de vereniging in de komende jaren door zal gaan en een nieuwe impuls zal krijgen. Met dr. Fokke Wouda heeft de vereniging iemand in huis die al jaren betrokken is bij de oecumenische beweging en voor wie oecumene deel is van zijn eigen leven. Ik wens hem langs deze weg heel veel succes toe en dank het bestuur voor het vertrouwen en de goede samenwerking. Ik wens de vereniging nieuwe leden en donateurs en vooral een goede vaart! Geert van Dartel secretaris

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=