Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag  ‒   De Vereniging wil de Rooms-katholieke Kerk in Nederland dienen in het streven naar volledige gemeenschap tussen de Rooms-katholieke Kerk enerzijds en de Kerken van het westen en de oosterse Kerken anderzijds. Ervan overtuigd dat de eenheid van de Kerk een teken en een instrument is van de eenheid van de mensheid ondersteunt ze ook initiatieven die in het kader van de oecumenische beweging op nationaal, Europees en mondiaal niveau worden ontplooid (art. 2 van de Statuten). Vanuit de rijke traditie van de Katholieke Kerk zet de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord zich in voor de oecumene in Nederland. Onder oecumene verstaan we de inzet van christenen en Kerken voor het herstel van de eenheid van de Kerk én voor de vele vormen van samenwerking die al tussen christenen uit verschillende tradities op cultureel en maatschappelijk gebied bestaan. De Vereniging handelt bij het uitvoeren van haar missie binnen de kaders van het Oecumenisch Directorium en de encycliek Ut unum sint. Ze laat zich ook leiden door de Charta Oecumenica. De Vereniging is ervan overtuigd dat eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en kerken nodig zijn voor een geloofwaardige verkondiging en beleving van het Evangelie in onze samenleving. Ze zet zich daarom met vele middelen zoals ontmoetingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling in voor de groei en de verdieping van deze eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en kerken uit het westers en het oosters christendom. De Vereniging beoogt hiermee tevens de maatschappelijke relevantie van het christelijk geloof voor de huidige cultuur en de dialoog met andere religieuze tradities duidelijker voor het voetlicht te plaatsen.  MISSION STATEMENT  KATHOLIEKE KERK ALS PARTNER IN DIALOOG In 2020 ging het driejarig project Katholieke Kerk als partner in dialoog van start. De heruitgave van het Oecumenisch Directorium en het voornemen om in de bisdommen daarover studiedagen voor priesters, diakens en pastoraal werkenden te beleggen is één van de kerndoelen van het project. Een tweede doelstelling is om aan de hand van documenten van oecumenische dialogen de katholieke inzet voor het voeren van dialoog zichtbaar te maken. Een derde doelstelling is om door middel van studiebijeenkomsten het over relevante thema’s het oecumenisch gesprek te voeren. Goede voornemens ten spijt is het vanwege de coronapandemie niet gelukt om in dit werkjaar in de bisdommen bijeenkomsten voor priesters, diakens en pastoraalwerkenden over het Oecumenisch Directorium te organiseren. Het vaste voornemen is om in deze bijeenkomsten in de bisdommen in het werkjaar 2022-2023 alsnog te houden. In het kader van dit project vonden wel enkele andere mooie bijeenkomsten plaats: Op 15 oktober 2021 organiseerde vereniging in samenwerking met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een Webinar over de missionaire opdracht van de Kerk onder het motto “Boodschappers van Vreugde”. Het Webinar werd georganiseerd in de aanloop naar Willibrordzondag en geleid door zr. drs. Monica Raassen Crss, vice-voorzitter van de KNR. De vraag die we aan de sprekers meegaven was of en hoe wij vandaag boodschappers van vreugde kunnen zijn. De sprekers op deze bijeenkomst waren dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. Annemarie Hinten, adviseur identiteit van het College van Bestuur van

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=