Jaarverslag 2020-2021

 Jaarverslag 2020 ‒ 2021 vindt. Het bestuur van de KNR stemde daarmee in. Op 1 december 2021 verhuist het secretariaat van de vereni- ging naar één etage lager. Dankzij enkele ontwikkelingen zijn er weer mogelijkhe- den om in de komende jaren het uitvoerend secretariaat, zij het op kleinere schaal, te bemensen. De toezegging van de Vrouwen van Bethanië om de vereniging in de komende jaren met een vast bedrag te steunen, was de aanzet om het plan voor de toekomst bij te stellen. Pen- ningmeester E. Wever stelde een meerjarenbegroting op met een financieringsplan. Het bestuur heeft goede hoop dat de vereniging vanaf 2023 zo verder kan, zij het in afgeslankte vorm. In de loop van 2022 wil het bestuur een parttime coördinator aantrekken. 11 OVERZICHT VAN LEZINGEN EN ARTIKELEN Bestuursleden Prof. dr. Marcel Sarot • Geloofsbelijdenis en oecumene, in Perspectief (2020) 49,62-72. • Willebrands en de spanning tussen ‘bekeringsaposto- laat’ en de oecumene, in: Perspectief (2021)51,41-50. • Bekering, Column op de website van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, https://forumkatholiciteit.nl/ documenten/columns/192-bekering, 5 april 2021. • Van algemeen priesterschap tot nieuwe evangelisatie: Hoe wij als katholieken kunnen leren tot protestan- ten, lezing op het symposium ‘Priesterlijke zielen (m/v) gevraagd,’ online georganiseerd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene i.s.m. Refo500, Uitgeverij Summum en de Theologische Universiteit Apeldoorn, 7 april 2021, in: Perspectief (2021)53,11-19 • Raadzaam: Een oecumene-effectrapportage, Neder- lands Dagblad 1 juni 2021, 12–13. Drs. Eric van Teijlingen • Samen de Heer tegemoet, preekschets en voorbede voor Willibrordzondag op 8 november 2020 Drs. Geert van Dartel • Repliek op een storm van kritiek, www.raadvankerken. nl 26 juni 2020. • From Busan (2013) via Arusha (2018) to Karlsruhe (2022), inleiding op Webinar van Nederlandse Zen- dingsraad op 25.09.2020. • God is groter dan ons hart, Antonius Jan Glazemaker, www.oecumene.nl 30.11.2020 • Kathedraal van Sushi, www.raadvankerken.nl 17.12.2020. • Wij Geloven, een inspirerend boek voor een geloofs- gesprek, in: Perspectief (2021)50,39-56 (Dit artikel ver- scheen eerder in zes delen in het Bisdomblad Samen- Kerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam). • Terugblik op Webinar over de biografie van kardinaal Johannes Willebrands, in: Perspectief (2021)51,34-40. • Gedachten bij Jeruzalem, Bijdrage aan het Webinar over Jeruzalem op 24.02.2021, georganiseerd door het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM). • Online Toespraak bij gelegenheid van het in ontvangst- nemen van de Rainbowindex, Conferentie Strong Voi- ces dd. 08.05.2021. Drs. Leo van Leijsen • Byzantijnse Liturgie XXXII: Kleine waterwijding, Pokrof 2020-4, p 23. • Athanasius (meditatie), Pokrof 2020-5, pp 14-16. • Sabbas de Geheiligde (meditatie), Pokrof 2021-1, pp 12-14. • Pelgrimeren met een missie (recensie), (Bespreking van Gied ten Berge’s proefschrift), Pokrof 2021, pp 21-22. • Antonius de Grote (meditatie), Pokrof 2021-2, pp 14-16. • Byzantijnse Liturgie XXXV: Epigonation en nabedren- nik, Pokrof 2021-2, p 23. • Cyrillus en Methodius, Pokrof 2021-3, pp 7-9.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=