Jaarverslag 2020-2021

 Jaarverslag 2020 ‒ 2021 • Renovatie onderwijsfaciliteiten van Afrikaanse paters Comboni in Caïro € 10.000,-- • Studiebeurs promovendus Bangladesh Lateraanse Universiteit € 1.600,-- De vereniging steunt verder het initiatief van Anne-Claire van der Lugt die in 2022 de Walk for Homs organiseert met het doel geld in te zamelen, opdat het werk van haar oom, pater Frans van der Lugt sj., wordt voortgezet. Pater Frans van der Lugt werd op 7 april 2014 in zijn klooster in Homs vermoord. Vanuit de vereniging zullen R. van Uden en G. van Dartel van 5 tot 10 april 2022 aan de sponsorloop van Amsterdam naar Den Bosch deelnemen. Met deze actie hoopt Anne Claire van der Lugt € 250.000 in te zamelen ten behoeve van verschillende projecten, waaronder een Frans van der Lugt Centre in Homs. 7 COMMUNICATIE De berichtgeving en de uitwisseling over oecumenische ontwikkelingen in binnen- en buitenland is uitgegroeid tot één van de belangrijkste taken. De vereniging geeft drie tijdschriften uit, onderhoudt een goed lopende web- site en een levendige facebookpagina. Overeen Het communicatieblad Overeen verschijnt twee keer per jaar. Het blad wordt gestuurd aan leden, donateurs en parochies. Het blad biedt informatie over Willibrordzon- dag en de Zondag voor de Oosterse Kerken en bericht over de activiteiten van de vereniging. Overeen 2020-45 gaat over hoop en verwachting, gebed en navolging. Het thema ‘Samen de Heer tegemoet’ is ontleend aan de parabel over de wijze en dwaze maag- den (Mt. 25,1-13). We openen dit nummer met een in- terview met kunstenaar Ain Veres. Veres vertelt open- hartig over zijn leven, zijn bekering en de religieuze kunst die hij maakt. Tijdens de pandemie zijn online vieringen gewoon geworden. Pastoor Rudolf Scheltinga van de oud-katholieke parochie St. Agnes vertelt over zijn ervaringen met het online getijdengebed. De bijdra- ge van mgr. dr. Gerard de Korte gaat over de betekenis van de hoop en het leven vanuit verwachting juist nu we met onze kwetsbaarheid worden geconfronteerd. Diaken Colm Dekker van de Sant’Egidio Gemeenschap in Amsterdam richt de blik op de meest kwetsbaren in onze samenleving: vluchtelingen zonder papieren. Met een bijdrage van diaken Rob van Uden over een nieuwe uitgave van de Navolging van Christus en de aankondi- ging van de jaarvergadering van de Katholieke Vereni- september 2020 1 • OVEREEN-SEPTEMBER-2019_overeen 19-08-2019 13:17 Pagina 1 ‘Parabel van de Tien Maagden’ De Estische kunstenaar Ain Vares maakte het schilderij ‘De Parabel van de Tien Maagden’ dat op de poster terecht is gekomen van Willibrord- zondag 2020. Overeen vroeg hem wie hij was en wat hem motiveerde tot het maken van schilderijen als ‘De Parabel van de Tien Maagden’. Mag ik u uitnodigen om u aan ons voor te stellen. “Mijn naam is Ain. Ik ben 54 jaar oud, geboren in Estland en momen- teel hier levend. Ik ben gelukkig ge- trouwd en vader van drie volwassen jongens. Ik bracht het meeste van mijn jeugd door in het door de Sov- jet-Unie bezette Estland, waar ik al vroeg geïnteresseerd raakte in kunst; waarschijnlijk omdat mijn vader ook een schilder is en ik mijn eigen kunst met hem ging praktiseren en creëren. Afgestudeerd aan de kunstopleiding in 1985, had ik mijn eerste persoon- lijke tentoonstelling in hetzelfde jaar. De daarop volgende jaren schilder- de ik meestal landschappen en na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie schoof ik de kunst op de lange baan omdat de pas herkregen onafhanke- lijkheid van Estland nieuwe en op- windende zakelijke mogelijkheden bood (die vroeger verboden waren in de Sovjet-Unie). Zo gaf ik dat een im- puls en werkte ik als een grafisch ont- werper in een paar bedrijven, maar als een gebroken man; ik eindigde als een alcoholist. In mijn donkerste uur vroeg ik God: als Je werkelijk bestaat red mij dan van dit zelfdestructieve leven. In 1993 beantwoordde ik Zijn roep en nam ik Hem aan in mijn le- ven, wat het totaal veranderde. U bent kunstenaar. Wat voor soort kunst maakt u? “Ik heb grafisch ontwerpen en traditi- oneel schilderen gestudeerd. Zo heb ik natuurlijk zelf een ontwerpbedrijf. Daarnaast schilder ik veel. Het onder- werp van de schilderijen is mettertijd aanzienlijk veranderd; was ik eerst gewend voornamelijk landschappen en portretten te schilderen, dan ben ik nu toegewijd aan het schilderen van kunst met een christelijk, profe- tisch thema. Ik heb het gevoel dat het mijn roeping is te schilderen wat God mij heeft getoond en ik geloof dat wat van Hem is gekomen de harten kan raken van velen. Toen mijn leven veranderde door wedergeboorte, wist ik dat het Gods duidelijke wens was dat ik Zijn woord zou schilderen. Het is mijn voortdurende motivatie om te leren over onze liefhebbende God, die le- vens verandert door talenten die hij ons gegeven heeft. Hij is de bron van mijn inspiratie. God kan tot ons spreken door alles, door de natuur, door boeken te lezen, films te kijken, door het luisteren naar andere men- sen en zelfs door profetie of dromen. Gewoonlijk is het door het lezen van de Bijbel of het nadenken over het woord van God. Kunt u voorbeelden geven van schilde- rijen die u hebt gemaakt. “Bij voorbeeld, een van de recente werken, ‘Step of Faith’ (stap van ge- loof), kwam voort vanuit de behoefte bepaalde stappen te maken in mijn leven. Lezend in de Schrift en naden- kend over die behoefte kreeg ik een  Pag 1-2 Interview met de Estische kunstenaar Ain Veres over zijn inspiratie en motivatie voor het maken van religieuze kunst.  Pag 2-3 Vier oud-katholieke pastoors gaven tijdens de coronacrisis met het getijdengebed de aanzet tot een digitale geloofs- gemeenschap. Pastoor Rudolf Scheltinga geeft uitleg.  Pag 4 Hoop en Godsvertrouwen zijn in het christelijk geloof nauw met elkaar verweven. Mgr. Gerard de Korte legt aan de hand van het motto van Willibrordzondag uit wat dat in deze tijd betekent.  Pag 5 Sant’Egidio trekt zich het lot aan van de meest kwetsbaren in de stad. Diaken Colm Dekker breekt een lans voor de zorg voor ongedocumenteerden in coronatijd.  Pag 6-7 De Navolging van Christus van Thomas á Kempis is ook vandaag een inspirerend boek. Diaken Rob van Uden bespreekt de vertaling van Jacques Koekkoek.  Pag 8 De jaarvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt op 6 november gehouden. ’s Middags is er een sym- posium over het thema ‘Belijden in oecumenisch perspectief ’. Inhoudsopgave door Leo van Leijsen OVER EN-SEPTEMBER-2019_overe n 19-08 2019 3: 7 Pagina 1 S E P T E M B E R 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=