Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2020 ‒ 2021  ceerd. Ruim een week later bereikte ons het droevige bericht dat Adel Nassief aan het Coronavirus was over- leden. Preekschets en voorbede werden gemaakt door Simon Evers, algemeen secretaris van de KNR. De preekschets is een reflectie op het leerling-zijn van Jezus in Oost en West. Echt leerlingschap brengt vruchten voort van een- heid en verbondenheid tussen kerken in Oost en West. 5 RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND De benoeming van G. van Dartel in december 2019 tot voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland is ook van invloed op het werk voor de vereniging. G. van Dar- tel tracht de functie van secretaris van de vereniging en het voorzitterschap van de Raad van Kerken zo goed mogelijk te combineren. Wel is het zo dat het werk voor de Raad van Kerken, ondanks dat het relatief veel tijd vraagt, bijdraagt aan de werkzaamheden van de Vereni- ging, door de contacten in de Raad zelf en met lokale Raden van Kerken Daarnaast is G. van Dartel voorzitter van de project- groep van de Raad van Kerken en MissieNederland die verantwoordelijk is voor de Nederlandse uitgave van de teksten voor de Week van Gebed voor de Eenheid. De teksten voor 2021 waren voorbereid door zusters van de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland. Als uitgangspunt kozen zij voor Joh. 15,1-8, het verhaal over de wijnstok en de ranken. Voor de zus- ters van Grandchamp is de verbondenheid met Christus de bron die vruchten van verbondenheid en eenheid voortbrengt. Ten gevolge van de pandemie werd de Week van Ge- bed in 2021 voornamelijk online gevierd. De Raad van Kerken en MissieNederland organiseerden in december 2020 een Webinar om de omschakeling van fysieke naar online vieringen te ondersteunen. De vereniging ontvangt voor de werkzaamheden die G. van Dartel als voorzitter van de Raad van Kerken in Ne- derland verricht een vergoeding van het bisdom Rotter- dam. 6 OOSTERSE KERKEN Vertaalproject Thomas van de Horst, pastoraal werker te Heerlen, is bezig met de vertaling vanuit het Engels van Alexan- der Schmemann’s boek ‘De Eucharistie’. Leo van Leijsen leest mee en biedt correcties en suggesties bij de tekst. Aartspriester Theodoor van der Voort van de Russisch-or- thodoxe kerk te Deventer leest de tekst door vanuit het Russische origineel. Het boek ‘De Eucharistie’ is een van de meest fundamentele boeken die Schmemann over de orthodoxe liturgie heeft geschreven en belangrijk om voor een Nederlandstalig lezerspubliek toegankelijk ge- maakt te worden. Projecten De vereniging onderhoudt contacten met Oosterse Ker- ken in het Midden-Oosten en bemiddelt voor het Fonds Pour les Autres van de bisdommen Rotterdam en Stock- holm een bij het verlenen van steun aan caritatieve pro- jecten. Overzicht projectsteun werkjaar 2020-2021 • Onderwijsprogramma’s in het Nabije Oosten € 66.437,-- • Herstel van door explosie in Beiroet getroffen scholen € 29.120,-- • Steun aan door explosie in Beiroet getroffen families € 10.000,--

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=