Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Oecumenisch bezoek aan Kopten

IMG 3837 NAGESPREK VROUWEN 292x300Gisteren, zondag 30 april, vierde de Koptisch-orthodoxe Kerk de zogeheten “Zondag van de Tweede Week van de Heilige Vijftig Dagen”, anders gezegd: de Derde Zondag van Pasen. Een groep van het Leerhuis Didaskalíon te Hernen vierde deze van harte mee in de Koptische parochie van Eindhoven.

De liturgie was al in volle gang in de Aartsengel Michaël en Sint-Antonios-parochie toen de eerste bezoekers van onze IMG 3793 SCHRIFTLEZING 300x236Didaskalíon-groep binnenkwamen in de mooie kerk op de eerste verdieping. Een houten scherm met prachtige goudglanzende iconen markeert de altaarruimte. De kerk is helemaal in de paassfeer en zit al vol met gelovigen; het zullen er in de loop van de ochtend alleen maar meer worden.

Getijdengebed

Vader Yousef Rizkalla, de priester, en vader diaken Antonios Ramzy zijn in de altaarruimte aanwezig; daarbinnen ook én voor de altaarruimte de vele (hypo)diakens, fungerend als acolieten en zangers, piepjong en volwassen.
De eucharistie moest nog beginnen, om half elf, maar voorafgaand bidt men in de Koptische traditie steeds het getijdengebed, ook hier, met daarin het indrukwekkende ‘Wierookoffer van de Ochtend’. Samen met een diakentje maakt de voorgaande priester al wierokend en onder het gezang van het koor drie keer een rondegang om het altaar. Dit ritueel van lofprijzing van God heeft men geërfd van de plechtige Mettendienst zoals die werd gevierd in de kathedralen van het oude christelijke Egypte en tot op de dag van vandaag in ere is gehouden. 

IMG 3866 DOOPKAPEL 300x210Goddelijke Liturgie

Voor onze ogen voltrekt zich 2 uur lang een enthousiast gezongen eucharistieviering (Goddelijke Liturgie), met Bijbellezingen, vele gebeden, een paasprocessie, communie en op het einde de preek. Zo'n Koptische liturgie in een emigratieland als Nederland is een soort Pinksteren in het klein: vier talen maar liefst, Grieks, Koptisch, Arabisch en volop Nederlands!  En als je de eerste drie talen niet verstaat..., álles is in een Nederlandse vertaling te volgen die vanaf een laptop op een groot scherm wordt geprojecteerd - zeer prettig!
In de Arabischtalige preek met simultaanvertaling gaat aboena Yousef uitvoerig in op het grote belang van het recente bezoek van paus Franciscus aan Egypte en aan paus Tawadros III en zijn Koptisch-orthodoxe Kerk; ook spreekt hij over het evangelie van deze zondag, dat handelt over Jezus als het Brood des Levens (Joh 6:35).

Gastvrijheid en gesprek

Na de preek en slotzegen raakt aboena Yousef in gesprek met enkele leden van onze groep, die trouwens al volop uitleg hadden gekregen van een Koptische dame (zie openingsfotootje hierboven). Ook zij schuiven kort daarna aan bij de degenen die in de grote ontvangstruimte op de begane grond al waren vergast op een smakelijke maaltijd. In de grote ruimte weerklinken de geanimeerde gesprekken van de gelovigen die hier na de dienst bijeen komen en van de vele spelende kinderen - aan jeugd geen gebrek in de Koptische Kerk.
Na de maaltijd kon onze hele groep nog de aparte kapel op deze parterre bewonderen en in een zekere rust vragen stellen aan priester Yousef en diaken Antonios. De groep bood uit dankbaarheid voor de genoten gastvrijheid het bekende boek ‘Woestijnvaders’ van Mattia Rouw aan, een Nederlandse baptistische theoloog. Men betuigde respect voor en solidariteit met de Koptische Kerk die in het thuisland de laatste jaren, ook zeer onlangs, zoveel martelaren heeft gekregen bij de bloedige aanslagen op kerken, puur omdat men christen is.
IMG 3870 GROEPSFOTO 300x186Oecumenisch

Dit oecumenische bezoek vond plaats in het kader van het oecumenische Leerhuis Didaskalíon, in de maanden januari-februari-maart jl. georganiseerd te Hernen o.l.v. Victoria van Aalst van de A.A. Brediusstichting en Leo van Leijsen (coördinator en inleider) van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De bezoekersgroep bestond uit leden van verschillende kerken: PKN, remonstrants, oud-katholiek, oosters-orthodox en rooms-katholiek.

Foto’s (A. Smits):
- Gesprek met aboena Yousef na de preek en slotzegen
- Schriftlezing door een (hypo)diaken; links aboena Yousef.
- Nagesprek in de kleine kapel met aboena Yousef (rechts) en diaken Antonios.
- Groepsfoto in de kapel.


26
okt
In samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en het Cardinal Willebrands Research Centre organiseert

30
okt
Andreaskerk Rotterdam
Sinds 2006 biedt de Lutherse Gemeente Rotterdam aan het eind van de zomer een korte cursus ‘Lutherana’ aan. Deze eendaagse cursus is bedoeld voor

03
nov
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Op vrijdag 3 november 2017 houdt de Katholieke Vereniging voor Oecumene haar jaarvergadering. ’s Ochtends vindt de algemene ledenvergadering plaats. ’s Middags maken

05
nov
Wat betekent de Reformatie vandaag? 500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en

06
nov
TST Utrecht
  De monnik Willibrord bracht het Christendom vanuit Engeland naar onze streken. Was dat al een vroeg
Laatste lezersreacties:

 • Fred van Iersel zei Meer
  Dear brother Wilfred, I'd like to make this article available in English for you. I'll search a way.
  2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  the author Fred van Iersel regularly publishes in English, however on this website texts are mainly... 2 weken geleden
 • Swamynathan Wilfred zei Meer
  Do you have an English Articles? 2 weken geleden
 • Fred van Iersel zei Meer
  Dank Gied- een adequate analyse, en een hoopvol verhaal naar de toekomst toe- en als altijd bij jou... zaterdag 09 september 2017

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 
secretariaat@oecumene.nl
KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI