Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

 

Staf & Medewerkers

Geert100Profielfoto Fokke Wouda 2022Mirella

 


 

Drs. G. van Dartel

Directeur/Secretaris
Geert100In 1994 werd ik secretaris van de St. Willibrordvereniging.  In die functie volgde ik dr. Tije Brattinga op.  Omdat ik mijn studie oecumenische theologie in Zagreb (1978-1983) heb gedaan en lange tijd actief was op het terrein van kerkelijke Oost-Europa contacten (19983 -1994) was ik een nieuwkomer in de Nederlandse oecumene. 
In de periode sinds 1994 is er veel gebeurd. Bij de viering van ons 50 jarig jubileum in 1998 werd de studie van Jan Jacobs ‘Nieuwe visies op een oud visioen’ over de geschiedenis van de vereniging gepubliceerd. Een waardevolle publicatie. Daarna begonnen de gesprekken over de samenwerking met Aktie en Ontmoeting voor de Oosterse Kerken, die in 2001 leidde tot de samenvoeging van beide katholieke instellingen voor oecumenisch werk in ‘Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord’. Na 2001 hebben we geprobeerd om de vereniging tot een centrum van ontmoeting voor leden en sympathisanten te maken door het organiseren van tal van bijeenkomsten. Ook is er veel aandacht besteed aan PR van de vereniging. De noodzaak om te bezuinigen leidde in 2009 tot het besluit om het eigen kantoor in ’s-Hertogenbosch te sluiten. Het secretariaat van de vereniging was van oktober 2009 tot december 2013 gevestigd in Utrecht in het gebouw van de Bisschoppenconferentie aan de Biltstraat. Daar hebben we een nieuwe start gemaakt. Toen echter besloten werd tot de verkoop van het pand aan de Biltstraat, moest de vereniging op zoek naar andere kantoorruimte. Deze vonden we in het Leonardusgebouw aan het Emmaplein in 's-Hertogenbosch waar ook de KNR gevestigd is. Op de tweede verdieping van dit verzamelgebouw delen we kantoorruimte met de stichting Radar die zich sterk maakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling. Mijn taken bij de vereniging zijn zeer uitlopend. Ik ben ambtelijk secretaris van het bestuur en heb de leiding over het bureau. De Katholieke Vereniging voor Oecumene staat voor een actief katholiek engagement in de oecumene in ons land. De vereniging wil de vlam van de oecumene in alle geledingen van de Katholieke Kerk levend houden. De uitdaging is om daarvoor steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen en activiteiten te organiseren.


Dr. Fokke Wouda

Coördinator

Profielfoto Fokke Wouda 2022

“Christelijke verdeeldheid én het zoeken naar verzoening zijn onderdeel van mijn biografie. Daarom zet ik mij met veel intrinsieke motivatie in voor het werk van de vereniging, bouwend op de overtuiging dat de kerk ten diepste al één is.”

Fokke studeerde gereformeerde en katholieke theologie en promoveerde in 2022 op een proefschrift over Eucharistische gastvrijheid in oecumenische monastieke gemeenschappen. Hij trad later dat jaar aan als coördinator. Daarbij is hij ook door Nederlandse Bisschoppenconferentie afgevaardigd in de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

Contact: 


Mw. M. van Herp

Secretaresse
Mirella

“De woorden die ik regelmatig las in het begin dat ik voor de Katholieke Vereniging ging werken, zal ik nooit vergeten. Eenheid en verbondenheid! En dat zijn ook de kernwoorden waar het voor mij om draait, in het werk, maar ook privé. Met een moeder die van huis uit orthodox is, met een katholieke vader en zelf katholiek, wonende in een stevige protestantse plaats waar de kinderen van mijn man en mij op de christelijke school zitten. Kortom, oecumene ten top!”

Mirella werkt sinds 2005 als secretaresse bij de vereniging. Haar takenpakket is in de jaren uitgebreid en omvat het ledencontact, de boekhouding en het notuleren van bestuursvergaderingen.

Contact: 


 

Gerelateerde artikelen

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • WhyDonate zei Meer
  Bedankt voor het delen van dit artikel over crowdfunding, maar er zijn ook kinderen die op zoek zijn... woensdag 02 november 2022
 • 12 Kerst Inzamelings... zei Meer
  Weet de komende jaren geld in te zamelen voor de kerst.... maandag 17 oktober 2022
 • WhyDonate zei Meer
  Een van de beste artikelen van 2022 Ik lees graag je artikelen, blijf dit soort inhoud plaatsen.... donderdag 15 september 2022
 • Hennie ten KLooster zei Meer
  Heel veel dank voor de inspirerende avonden in het Dominicanenklooster in Zwolle.
  Van Harte! woensdag 06 juli 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI