Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Staf & Medewerkers

Geert100Leo0webMirella

 


 

Drs. G. van Dartel

Directeur/Secretaris
Geert100In 1994 werd ik secretaris van de St. Willibrordvereniging.  In die functie volgde ik dr. Tije Brattinga op.  Omdat ik mijn studie oecumenische theologie in Zagreb (1978-1983) heb gedaan en lange tijd actief was op het terrein van kerkelijke Oost-Europa contacten (19983 -1994) was ik een nieuwkomer in de Nederlandse oecumene. 
In de periode sinds 1994 is er veel gebeurd. Bij de viering van ons 50 jarig jubileum in 1998 werd de studie van Jan Jacobs ‘Nieuwe visies op een oud visioen’ over de geschiedenis van de vereniging gepubliceerd. Een waardevolle publicatie. Daarna begonnen de gesprekken over de samenwerking met Aktie en Ontmoeting voor de Oosterse Kerken, die in 2001 leidde tot de samenvoeging van beide katholieke instellingen voor oecumenisch werk in ‘Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord’. Na 2001 hebben we geprobeerd om de vereniging tot een centrum van ontmoeting voor leden en sympathisanten te maken door het organiseren van tal van bijeenkomsten. Ook is er veel aandacht besteed aan PR van de vereniging. De noodzaak om te bezuinigen leidde in 2009 tot het besluit om het eigen kantoor in ’s-Hertogenbosch te sluiten. Het secretariaat van de vereniging was van oktober 2009 tot december 2013 gevestigd in Utrecht in het gebouw van de Bisschoppenconferentie aan de Biltstraat. Daar hebben we een nieuwe start gemaakt. Toen echter besloten werd tot de verkoop van het pand aan de Biltstraat, moest de vereniging op zoek naar andere kantoorruimte. Deze vonden we in het Leonardusgebouw aan het Emmaplein in 's-Hertogenbosch waar ook de KNR gevestigd is. Op de tweede verdieping van dit verzamelgebouw delen we kantoorruimte met de stichting Radar die zich sterk maakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling. Mijn taken bij de vereniging zijn zeer uitlopend. Ik ben ambtelijk secretaris van het bestuur en heb de leiding over het bureau. De Katholieke Vereniging voor Oecumene staat voor een actief katholiek engagement in de oecumene in ons land. De vereniging wil de vlam van de oecumene in alle geledingen van de Katholieke Kerk levend houden. De uitdaging is om daarvoor steeds weer nieuwe ideeën te ontwikkelen en activiteiten te organiseren.


Drs. L. van Leijsen

Medewerker Oosterse kerken

Leo0webBij de Katholieke Vereniging voor Oecumene ben ik medewerker Oosterse Kerken. Ik doe dit werk sinds 1 juni 1987 (voor de fusie van 2001 bij het Apostolaat voor de Oosterse Kerken te Tilburg). Mijn werk beslaat in principe de hele breedte van het oosters christendom. Dat is wel een mer à boire, die ik dus natuurlijk ook niet behappen kan, maar waarvan ik kleine porties aan belangstellenden mede mag doorgeven. En dit vanuit het besef dat oosters christendom inspirerend kan zijn voor westerse christenen en dat het beter leren kennen van elkaar(s tradities) de beste basis is voor levensvatbare oecumene. De interesse voor oosters christendom heb ik vanaf mijn kinderjaren. Door mijn werk heb in al die jaren veel oosterse christenen mogen ontmoeten, allerlei soorten Orthodoxen, ook oosterse katholieken; gelovigen en geestelijken; overal vandaan, in binnen- en in buitenland, maar tevens vele anderen met een ‘westerse’ achtergrond. De inspiratie die ik opdoe bij de eersten, mag ik dan weer enthousiast delen met de laatsten. Dat delen, dat overigens wederkerig is (anderen delen hun geraakt-zijn ook met mij), gebeurt op verschillende plekken van mijn werk: in mijn redactiewerk (Pokrof. Oosterse christenen, kerken en culturen en Overeen) en in de artikelen over oosters christendom die ik her en der publiceer. Daarnaast zijn er de symposia van onze vereniging in de organisatie waarvan ik participeer, de twee oecumenisch opgezette leerhuizen die ik samen met anderen mag leiden
(in ’s-Hertogenbosch en Hernen), een leesgroep ‘Oosters christendom en Oecumene’ en de cursusavonden en lezingen die ik in het land geef, vooral over iconen en over de christenen van het Midden-Oosten: voor parochies, kerkelijke gemeentes, Raden van Kerken en andere (godsdienstige) instellingen. De liefde voor oosterse kerken waarvan ik mijn beroep heb mogen maken, deel ik over en weer met anderen, hopelijk als een bescheiden bijdrage van hen en van mij aan de opbouw van het ene Lichaam van Christus. 


Mw. M. van Herp

Secretaresse
MirellaDe woorden die ik regelmatig las in het begin dat ik voor de Katholieke Vereniging ging werken, zal ik nooit vergeten. Eenheid en verbondenheid! En dat zijn ook de kernwoorden waar het voor mij om draait, in het werk, maar ook privé. Met een moeder die van huis uit orthodox is, met een katholieke vader en zelf katholiek, wonende in een stevige protestantse plaats waar de kinderen van mijn man en mij op de christelijke school zitten. Kortom, oecumene ten top! Ik ben sinds januari 2005 in dienst van de Katholieke Vereniging als secretaresse. Na een paar jaar kwamen daar de boekhouding en andere werkzaamheden bij, voor mij in het begin geen alledaagse materie. Ik heb hierin inmiddels goed mijn draai gevonden en leer nog steeds bij. Ik ben blij dat ik op deze manier kan bijdragen in het belangrijke werk dat bestuur en (staf)medewerkers doen en hoop dit nog lang te kunnen blijven doen. Want met mijn collega's én met de affiniteit met de inhoud van het werk zit ik goed op mijn plek.

 

Gerelateerde artikelen

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Booslim zei Meer
  Wat een dwaalleer
  3 weken geleden
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI