Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Het oosters christelijke leerhuis - Bēt Drāshā, bestaat sinds 2007. De thema's die in de afgelopen jaren aan bod zijn geweest, zijn:

Liefde2012: De Liefde.
Tijdens vijf bijeenkomsten werd stilgestaan bij Godsliefde, naastenliefde, zusterschap, erotische liefde, gastvrijheid, etc. Oosterse auteurs als Origenes, Afrahat, Efrem, Chrysostomus e.a. werden behandeld, maar tevens een hymne uit de Ethiopisch-orthodoxe liturgie alsook de beroemde Philoxenia-alias Triniteitsicoon. Er werd een bezoek gebracht aan de eucharistieviering in de Ethiopisch-orthodoxe parochie te Pernis-Rotterdam. Een van de deelnemers schreef hierover een verslag.


2011: Heil – zending – identiteit – dialoog in het Oosters Christendom.
De inspirerende teksten van dit seizoen cirkelden rond de thema’s: Hoe heeft het christendom, dat in het Oosten is ontstaan, zichzelf en de verschillende contexten waarin het leefde (antieke Griekse cultuur, jodendom, islam) verstaan? Welke concrete boodschap gaf men door, met name in de zending van de kerk? Hoe ging men de dialoog aan met de omringende levensbeschouwingen: de ‘heidense’ tradities, het jodendom en later de islam? Teksten van auteurs als Ignatius van Antiochië e.a. werden gelezen en besproken. In groepsverband en onder begeleiding werd een bezoek gebracht aan de Assyrisch-apostolische parochie Mar Benyamin (behorend tot het diocees Europa) te Zeist. De dienst was geheel in het Syrisch, zowel klassiek als modern. Na de liturgie volgde een lichte maaltijd en gesprek met de gemeenschap.

2010: ‘Tussen de Tijden. Oerteksten uit het Oosters christendom van orthodox tot ‘ketters’.
Er werden tijdens dit seizoen van de oudste tijd van het christendom teksten gelezen die mensen van nu wellicht ook konden raken. De vier avonden waren gecentreerd rond vier personages: Jezus; de apostel Thomas; Maria en Maria Magdalena. Het betrof zorgvuldig geselecteerde teksten uit apocriefe evangelies, vroegchristelijke auteurs en oude hymnen van het Oosten. Daarbij werd ook gekeken naar de plaats van deze bijbelse figuren in het Nieuwe Testament zelf en naar wat de getuigenissen over hen zouden betekenen anno 2010. Men bezocht in groepsverband en onder begeleiding de Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Profeet Elias te St. Hubert (N.Br.) waar men s’ochtends de Nederlandstalige Goddelijke Liturgie meemaakte van het Feest van de Intrede van de Moeder Gods. Dit thema was een van de onderwerpen geweest op de Leerhuisavonden.

2009: ‘Naar Zijn beeld en gelijkenis. Kennis van God en mens bij de christenen van Egypte en Ethiopië’.
Aan de hand van teksten van o.a. Origenes en Athanasius, maar ook van hedendaagse teksten, verdiepte men zich gedurende 7 bijeenkomsten in de zogenaamde Alexandrijnse tradities van het christendom. Men begon met een voorchristelijke tekst van de joodse exegeet Philo van Alexandrië, om te eindigen met de moderne Matta el-Miskien. Men bezocht in groepsverband en onder begeleiding de Koptische Kerk in Eindhoven. Daar maakte men het getijdengebed en de Goddelijke Liturgie mee waarna men samen met de priester en de parochianen deelnam aan de Egyptische lunch.

2008: Raze, Inwijding in Gods geheimen bij de Syrische en Antiocheense christenen.
De teksten uit de oosters christelijke traditie waren (vertaalde) Aramese en Griekse geschriften vanaf de 4e eeuw; liturgische teksten (hymnen en gedichten), mystieke teksten, uitleg van bijbelteksten, uit zowel het Eerste (Oude) als Tweede (Nieuwe) Testament, neergeslagen in eeuwenoude commentaren en preken. Naast het lezen van teksten van auteurs als Efrem de Syriër, Johannes Chrysostomus en vele anderen was er tijdens de 7 bijeenkomsten uitdrukkelijk ruimte voor geloofsgesprek. In groepsverband werden twee oosterse liturgievieringen bezocht: Byzantijns-katholiek: Johannes van Damascusgemeenschap in ’s-Hertogenbosch en Syrisch-orthodox: Mor Kyriakoskerk te Enschede-Zuid. Tevens werd het Syrisch-orthodoxe klooster Mor Efrem te Glanerbrug bezocht.

2007: De Bijbel en de Syrische christelijke tradities.
In zes bijeenkomsten kwamen verschillende literaire genres aan de orde: Tora, Profeten, Psalmen, Evangelie en een nieuwtestamentische brief. De teksten waren in het Nederlands vertaalde Aramese en Griekse geschriften vanaf de 2e eeuw, afkomstig uit het grote Syrische gebied. Teksten uit eeuwenoude commentaren, preken, maar vooral hymnen en gedichten kwamen aan bod. Fragmenten van Efrem, Theodorus van Mopsuesta, Romanus Melodos e.a.

Volledige Agenda > 

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... 2 weken geleden
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI