Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Activiteiten

De verenging tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren. Naast haar actieve bijdrage aan en participatie in een breed oecumenische netwerk organiseert zij verscheidene activiteiten:

Vereniging online

LinkedInDe vereniging is actief op diverse internetplatforms. Een jonge en enthousiaste redactie wisselt op onze Facebook-pagina de laatste nieuwtjes op oecumenische gebied met u uit. In de open discussiegroep Oecumene Online op LinkedIn bent u van harte uitgenogdigd om mee te discussiëren over belangrijke thema's uit de oecumenische beweging. En via ons twitter-account OecumeneNL blijft u gemakkelijk op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Naast de verschillende projecten en samenwerkingsverbanden waarin de vereniging participeert organiseert de vereniging jaarlijks een aantal vaste activiteiten waarvoor zij leden én niet-leden van harte uitnodigt:

Zondagen

Ieder jaar verzorgt de Katholieke Vereniging voor Oecumene materiaal voor Willibrordzondag (4 november) en voor de Zondag voor de Oosterse Kerken (..). Met

 • Op Willibrordzondag wil de Katholieke Vereniging voor Oecumene thema’s uit de oecumenische beweging op lokaal niveau onder de aandacht brengen. Zij doet dat door jaarlijks een poster rond een specifiek oecumenisch thema te maken, een preekschets en voorbeden en suggesties voor liederen aan te dragen. De collecte van Willibrordzondag is in veel parochies bedoeld voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
 • De Zondag voor de Oosterse Kerken brengt ieder jaar op de vijfde zondag van Pasen (de vierde zondag ná Pasen) het oosters christendom onder de aandacht binnen de Katholieke Kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt ieder jaar het materiaal voor de parochies. Veel parochies stellen op deze zondag hun collecte ter beschikking voor een door de Katholieke Vereniging voor Oecumene uitgekozen project van oosterse christenen. Deze projecten sluiten aan bij het thema van de betreffende zondag.

Oecumenische vorming

Aan de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing (FHTL) en aan de priester en diakenopleidingen van 's-Hertogenbosch, Breda en Haarlem-Amsterdam verzorgt de vereniging een Inleiding Oecumenica. Hiermee vervult de vereniging een bijdrage aan de oecumenische vorming van theologen, priesters en diakens.

De vereniging biedt tevens een algemene cursus over oecumene aan. Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen die zich willen inzetten voor de oecumenische samenwerking ter plaatse. De cursus wordt tegen een bescheiden vergoeding gegeven aan een groep van minimaal acht personen. De cursus wordt gegeven door Geert van Dartel en geeft een oriëntatie op het ontstaan van de oecumenische beweging, de positie van de Katholieke Kerk daarin, oecumenische spiritualiteit en oecumene in de praktijk. De basiscursus is de afgelopen jaren gegeven in parochies in Bergharen, Tilburg, Nijmegen en in de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Utrecht, Rotterdam en Den Bosch. Neem voor meer informatie over de basiscursus Oecumene contact op.

Bēt Drāshā - Oosters christelijk leerhuis, ‘s-Hertogenbosch

LeerhuisSinds 2007 organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene jaarlijks een Oosters christelijk leerhuis. Bēt Drāshā is een leerhuis rondom teksten uit het christelijke Oosten. Binnen Bēt Drāshā neemt het geloofsgesprek naar aanleiding van de gelezen en besproken teksten een centrale plaats in. Grondvraag daarbij is: Kunnen oosterse christelijke tradities ons op bepaalde punten inspireren?
Het leerhuis is oecumenisch van opzet, in een gezamenlijk initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Protestantse Kerkengemeenschap van ’s-Hertogenbosch. Iedere jaar wordt Bēt Drāshā afgesloten met een bezoek aan een oosterse liturgieviering ergens in Nederland. Deze bezoeken worden in groepsverband en onder belgeleiding afgelegd.

Momenteel draait het een leerhuis rond de Bergrede. In dit leerhuis (gestart in september 2013) worden thema’s uit de Bergrede behandeld. Gedurende vijf bijeenkomsten passeren thema’s als de Zaligsprekingen, ‘zout der aarde, licht der wereld’, geen eden zweren, vijandsliefde en vrede de revue. Dit aan de hand van bekende en minder bekende oosters christelijke auteurs, zoals Johannes Chrysostomus, Efrem, Nerses Shnorhali, Afrahat, Mandakuni en Tolstoj. Er wordt ook een uitstapje gemaakt naar het westers christendom. Kernvraag is: Hoe serieus neem je de Bergrede? Er wordt verder een bezoek gebracht aan een dienst in de Armeens-Apostolische parochie H. Gregorius de Verlichter te Almelo.

In de periode 2014-2016 staan er opnieuw leerhuizen op het programma. Deze leerhuizen zullen worden aangeboden onder de overkoepelende titel: De Schriften lezen met de oosterse Kerken. De werktitels van de onderscheiden jaren zijn: 2014: Het Evangelie lezen met de Vroege Kerk; 2015: De Apocalyps en de oosterse Kerken; 2016: Oosterse christelijke mystieke teksten, in ontmoeting met twintigste-eeuwse westerse spirituele auteurs.

Informatie over voorgaande leerhuizen...

Didaskalion – Oosters christendom en cultuur, Hernen

DidaskalionVeel van het oosters christendom hoort tot de gezamenlijke schatkamer van het christendom. Het Didaskalion gaat uit van de gedachte dat daarom ook het oosters christelijk erfgoed een integraal onderdeel is van onze hele westerse cultuur. Ook voor christenen in het Westen is dit erfgoed van groot belang. Zij kunnen daardoor in hun geloof gevoed worden en geestelijk verrijkt. In het Disdaskalion leren wij luistern naar de stemmen uit andere christelijke tradities, uit het verleden en het heden. In het Disdaskalion gebeurt dat tussen mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Dat maakt het Didaskalion zelf tot een oecumenische gebeuren. De thema’s van de afgelopen jaren waren:

Leesgroep Oecumene & Oosters christendom 

leesgroepEfremNa enige jaren te hebben stilgelegen organiseerde de Katholieke Vereniging voor Oecumene in de herfst van 2012 weer een leesgroep. Tijdens vier bijeenkomsten, onder de titel ‘Verborgen Licht’ werd een seizoen rond Efrem de Syriër aangeboden. De leesgroep heeft een kleinere opzet dan de leerhuizen. Tijdens deze leesgroep las men van Kees den Biezen het boek ‘Dank aan het verborgen licht. De vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër.

 

Publicaties

De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgt naast incidentele publicaties een drietal tijdschriften:

 

Gerelateerde artikelen

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI