Symposium over Vaticanum II trekt ruim 250 bezoekers

logo jaar van het geloof-rgb-webOp vrijdag 12 oktober jongstleden werd ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en de start van het Jaar van het Geloof door de Nederlandse Bisschoppenconferentie een symposium georganiseerd over de vier Apostolische Constituties van Vaticanum II. Ruim 250 mensen woonden het Symposium in de Utrechtse binnenstad bij.

Aan het symposium ging in de St Catharina-kathedraal in Utrecht een Pontificale Eucharistieviering vooraf waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was en de homilie verzorgde. Bijna alle Nederlandse bisschoppen en enkele emeriti-bisschoppen waren hierbij aanwezig. 

Zie voor meer informatie de volgende artikelen:

Impressie van het Symposium door mw. mr. S. Daalmans

Samenvatting Symposium door prof. dr. E. Kimman sj.

De lezingen worden gepubliceerd in Kerkelijke Documentatie nummer 3-2012. (Bron: RKKerk.nl)