Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Themanummer Perspectief over het huwelijk

perspectiefIn onze samenleving heeft het huwelijk niet meer de status en vanzelfsprekendheid als vijftig jaar geleden. De christelijke kerken in Europa hebben allemaal met diepgrijpende sociaal-culturele veranderingen te maken en proberen zich daartoe te verhouden. Wat dat betreft zijn er tussen de kerken verschillen zichtbaar die om oecumenische studie en uitwisseling vragen. Dat gebeurt eigenlijk zelden.

 

 

Symposium

De Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene van de Belgische Bisschoppenconferentie wijdde de jaarvergadering op 5 november 2011 geheel aan de theologie, het pastoraat en de spiritualiteit van het huwelijk. In dit nummer van Perspectief publiceren we met toestemming en dank aan het secretariaat van de Commissie de bijdragen van dit waardevolle symposium.

De thematiek werd door vier sprekers uit verschillende kerken ingeleid. Het hoofdreferaat werd gehouden door prof. dr. Elisabeth Parmentier. Vanuit een protestants-oecumenische benadering beschrijft zij de huwelijksopvatting van de protestantse, katholieke en orthodoxe kerken in relatie tot de diepgrijpende veranderingen die zich hebben voltrokken.

Hierna volgen de beschouwingen van Adrian Thatcher (Anglicaan), mgr. Athanagoras Peckstadt (Orthodox) en Thomas Knieps (Katholiek). De balans van deze boeiende studiedag wordt opgemaakt door Adelbert Denaux.

Oecumenische kroniek

Op deze bijeenkomsten van de Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene presenteert Thaddée Barnas iedere jaar een kroniek van de internationale oecumenische ontwikkelingen. Met deze kroniek wordt dit nummer van Perspectief afgesloten.

Naar Perspectief>>

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI