Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Themanummer Perspectief over het huwelijk

perspectiefIn onze samenleving heeft het huwelijk niet meer de status en vanzelfsprekendheid als vijftig jaar geleden. De christelijke kerken in Europa hebben allemaal met diepgrijpende sociaal-culturele veranderingen te maken en proberen zich daartoe te verhouden. Wat dat betreft zijn er tussen de kerken verschillen zichtbaar die om oecumenische studie en uitwisseling vragen. Dat gebeurt eigenlijk zelden.

 

 

Symposium

De Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene van de Belgische Bisschoppenconferentie wijdde de jaarvergadering op 5 november 2011 geheel aan de theologie, het pastoraat en de spiritualiteit van het huwelijk. In dit nummer van Perspectief publiceren we met toestemming en dank aan het secretariaat van de Commissie de bijdragen van dit waardevolle symposium.

De thematiek werd door vier sprekers uit verschillende kerken ingeleid. Het hoofdreferaat werd gehouden door prof. dr. Elisabeth Parmentier. Vanuit een protestants-oecumenische benadering beschrijft zij de huwelijksopvatting van de protestantse, katholieke en orthodoxe kerken in relatie tot de diepgrijpende veranderingen die zich hebben voltrokken.

Hierna volgen de beschouwingen van Adrian Thatcher (Anglicaan), mgr. Athanagoras Peckstadt (Orthodox) en Thomas Knieps (Katholiek). De balans van deze boeiende studiedag wordt opgemaakt door Adelbert Denaux.

Oecumenische kroniek

Op deze bijeenkomsten van de Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene presenteert Thaddée Barnas iedere jaar een kroniek van de internationale oecumenische ontwikkelingen. Met deze kroniek wordt dit nummer van Perspectief afgesloten.

Naar Perspectief>>

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 3 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 3 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI