Patriarch Bartholomeos ontvangt International Four Freedom Award 2012

Aartsbisdom orthodoxen brusselweb
De Oecumenische Patriarch Bartholomeos, primus inter pares van de Orthodoxe Kerk wereldwijd, ontvangt op zaterdag 12 mei 2012 in de Nieuwe Kerk in Middelburg de prestigieuze Internationale Four Freedoms Award 2012. De uitreiking gebeurt in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Minister-President Drs. M. Rutte.
 
Het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute kent deze onderscheiding toe aan personen die op mondiaal niveau een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. De Awards worden dit jaar tevens uitgereikt aan de Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva, televisiekanaal Al Jazeera, mevrouw Ela Ramesh Bhatt en de Irakese Vice-Premier en Minister van Energie Hussain al-Shahristani.
Bartholomeeee

Het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute heeft de Four Freedoms Awards 2012 toegekend op grond van onderstaande argumentatie.

Freedom of Worship

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos I is genomineerd voor zijn inzet voor het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, zowel voor de bevolking van zijn geboorteland Turkije als voor de volkeren van Midden- en Oost-Europa. Samen met de Paus van Rome ondersteunt hij de dialoog gericht op verzoening tussen Christenen, Moslims en Joden. Daarbij veroordeelt hij consequent elke vorm van fanatisme. Patriarch Bartholomeos is niet alleen begaan met de geestelijke wereld, maar maakt zich al vele jaren zorgen over klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, beschikbaarheid van schoon water en excessieve consumptie. Hij wordt daarom ook wel ‘de groene Patriarch’ genoemd.

International Four Freedoms Award 2012

Luiz Inácio Lula da Silva, oud-President van Brazilië (2003-2010) en vakbondsman in hart en nieren, ontvangt de International Four Freedoms Award 2012 voor zijn vastberaden inzet voor sociale en economische rechtvaardigheid voor de bevolking van Brazilië en zijn internationale politiek die zich richtte op vrede en verzoening. Lula’s niet aflatende strijd tegen armoede in Brazilië is nog steeds een bron van inspiratie voor zowel bevolkingsgroepen als wereldleiders.

Freedom of Speech and Expression

De onderscheiding voor vrijheid van meningsuiting is aan Al Jazeera toegekend voor zijn inzet voor de vrijheid van informatie en voor zijn inspanning om onafhankelijk, onpartijdig nieuws te brengen voor een internationaal publiek, ook in regio’s die tot dan toe onderbelicht bleven en waar de bevolking minder toegang had tot nieuws. Ondanks verzet van met name Arabische leiders groeit het respect voor de wijze waarop Al Jazeera’s verslaggevers hun werk doen. Al Jazeera Satellite Channel is opgericht op 1 november 1996, nadat de BBC haar Arabische televisiestation sloot. In 2006 startte de Qatarese zender met Al Jazeera English, inmiddels een wereldwijd geaccepteerde nieuwszender. De onderscheiding voor Al Jazeera wordt in ontvangst genomen door directeur-generaal Z.E. Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohamed al-Thani.

Freedom from Want

Ela Ramesh Bhatt ontvangt de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek voor haar inzet voor grote groepen arme en onderdrukte vrouwen in India. Vastberaden en toegewijd zet Bhatt, de ‘gentle revolutionary’ zich in voor een van de meest fundamentele rechten van de mens, de vrijwaring van gebrek. Zij richtte in 1972 de Self Employed Women’s Association (SEWA) op en twee jaar later de Cooperative Bank of SEWA. Beide organisaties bieden vrouwen in India, het land van het kastenstelsel, kansen te werken onder rechtvaardige omstandigheden of zich zelfstandig te vestigen, waardoor financiële onafhankelijkheid en respect en aanzien binnen hun bereik komt.

Freedom from Fear

De onderscheiding voor vrijwaring van angst wordt toegekend aan Hussain al-Shahristani, vice-Premier en Minister van Energie in de Irakese regering, voor zijn inzet en inspanningen om Irak te helpen bij zijn hervorming van dictatuur tot een vrije, welvarende en stabiele democratie. Na een 11 jaar durende gevangenschap in Abu Ghraib-gevangenis (1980) onder het bewind van Saddam Hussein, wist Al-Shahristani tijdens de Golfoorlog te ontsnappen en te vluchten naar Canada. Al-Shahristani, nucleair wetenschapper, werd opgepakt voor zijn ‘religieuze activiteiten’ en zijn weigering om mee te werken aan het bouwen van een nucleair wapenarsenaal. In 2006 werd hij benoemd tot Minister van Olie. Al-Shahristani’s inzet voor politieke en religieuze vrijheid voor alle Irakezen hebben hem geliefd gemaakt bij zijn landgenoten en hebben ook in de internationale gemeenschap respect en erkenning afgedwongen.
 
De Four Freedoms Award is vernoemd naar de Amerikaanse President Franklin Delano Roosevelt. Zijn voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgesproken in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. De vier vrijheden maken deel uit van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute en de Roosevelt Stichting willen, door de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de onschatbare waarde benadrukken van vrijheid, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.
 
Elke twee jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen wier inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon die zijn functie, zijn persoonlijkheid en zijn invloed langdurig heeft aangewend ten dienste van de menselijke vrijheid in al zijn facetten. In 2002 werd deze International Four Freedoms Award toegekend aan Nelson Mandela, in 2004 aan Kofi Annan, in 2008 aan Richard von Weizsäcker en in 2010 aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is er vier keer een International Four Freedoms Award als speciale prijs uitgereikt. Oud-premier Ruud Lubbers ontving zo’n speciale prijs in 1995.
(Bron: Orthodox Aartsbisdom van België)