Preeksuggesties Zondag Oosterse Kerken

campagne logo syrie en irak 200x191Op de Vijfde Zondag van Pasen wordt in de r.k. parochies van Nederland ook de Zondag voor de Oosterse Kerken gevierd. Dit jaar valt deze zondag op 24 april. Hierbij de preeksuggesties voor deze zondag.

Thema van de Zondag Oosterse Kerken 2016 is 'Hoop voor de Kerk in Syriën en Irak'. Daarmee wordt aangehaakt bij de bredere landelijke publiciteitsactie door Nederlandse kerkelijke en andere christelijke organisaties die onder dezelfde titel tot en met zaterdag 4 juni a.s. wordt gehouden.

Aandacht voor medechristenen in Syrië en Irak

Doel is meer bekendheid te geven aan en aandacht te vragen voor de nijpende situatie van de christenen in het Midden-Oosten, heel in het bijzonder in Syrië en Irak die de laatste jaren gebukt gaan aan oorlog en terreur. Velen: moslims, maar in het bijzonder etnische of religieuze minderheden,, waaronder de christenen, zijn daarbij slachtoffer geworden of anderszins in de klem komen te zitten. Op deze zondag speciale aandacht voor onze getroffen medechristenen. Hopelijk bieden de preeksuggesties u hiertoe enige handvatten.

Preeksuggestie en voorbede van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor oecumene en Oosterse Kerken.

Bekijk de preeksuggesties van drs. L. van Leijsen (medewerker Oosterse Kerken KVvO) in een Pop-Up.

Download de preeksuggestie van L. van Leijsen (medewerker Oosterse Kerken van de KVvO) als Word bestand.