Jaargang 68 Nummer 5

POKROF 2021 • 5 Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19D, 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is €22,50 voor Nederland, voor het buitenland €27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord De illustraties op de omslag: Voor- en achterzijde: Pokroficoon, Russisch (Foto: Temple Gallery Londen) 3 Van de redactie – Paul Baars 4 Kerk en cultuur – Dolf Bruinsma 7 Fascinatie voor Byzantium! – Nick Pouls 10 De verborgen diversiteit van Rusland – Paul Baars 14 De Drie Heilige Hiërarchen – Leo van Leijsen 17 Ontmoetingen met het geheim – Johan Meijer 20 Gescheiden en nog lang niet verzoend – Geert van Dartel 23 Online doorstart Pokrof – Alfons Brüning Fascinatie voor Byzantium! Athanasius de Grote, Griekse icoon (Foto: Wikimedia Commons)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=