Jaargang 68 Nummer 5

Pokrof 19 Johan Meijer (Foto: G. van Dartel). de zieken, de vluchtelingen niet en ook niet al die vele mensen die onbaatzuchtig denken aan allen.. en graag sluiten we af met deze wens: “Geef dat we één van mond, en één van hart uw heilige Naam verheerlijken, Vader, Zoon en heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Allen: Amen. Byzantijnse Goddelijke Liturgie. Nu zijn we klaar voor de maaltijd We mogen ingaan op de uitnodiging van Jezus zelf en we biddenmet de woorden die Jezus ons gegeven heeft: “Onze Vader die in de hemel zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood… Ja, we zijn klaar : “het heilige is voor de heiligen”. Dat zijn wij en we mogen delen aan de gaven, gebroken en gedeeld… het Lam van God: Het wordt gedeeld.., gegeten, het heiligt allen die eraan deel hebben. Levende gave. Heet water wordt in de beker toegevoegd, “Gezegend de gloed van uw heilige gaven, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Na de priester en diakenmag ik ook deelnemen en ontvangen het Levende Brood en de Geheiligde wijn uit de beker… De diaken nodigt allen uit: Komt nader in vreze Gods, met geloof en met liefde! Wij antwoorden : Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren, De Heer is God, Hij is ons verschenen! En we bidden, ik geloof en belijd, dat Gij waarlijk de Christus zijt, de Zoon van de levende God. Gij zijt naar de wereld gekomen om zondaars te redden, en dus ook mij… We komen naar voren, en zeggen zacht onze naam tegen de priester. Hij kan zo heel persoonlijk ons laten delen in dit grote Geheim: “Het kostbaar en heilig Lichaam en Bloed van onze Heer en God en Verlosser, Jezus Christus wordt gegeven aan de dienares Gods (naam), tot vergeving van haar zonden en tot eeuwig leven”. Na de communie zegent de Priester ons, en wij antwoorden: “Wij hebben het ware Licht gezien, de hemelse Geest ontvangen, het ware geloof gevonden. Een woord van dank en zegen De diaken: ”Laat ons gaan staan! Na de nuttiging van deze goddelijke en hemelse, onbevlekte en levengevende Geheimen van Christus, laat ons de Heer danken”. En met een laatste groet “Laat ons in vrede heengaan” en met de zegen van de Heer, Zijn barmhartigheid, genade en liefde, stuurt de priester ons heen: Christus, onze waarachtige God, moge zich over ons ontfermen en ons redden, door de gebeden van zijn heilige Moeder, van onze heilige Vader, Johannes Chrysostomus, aartsbisschop van Constantinopel, en van de heilige van wie wij vandaag de gedachtenis vieren, en alle heiligen, Want Hij is goed en bemint de mens. en wij gaan heen, dankbaar voor deze ontmoeting met het geheim. Begrijpt u dat ik hiervan niet los kon komen? Johan Meijer

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=