Jaargang 68 Nummer 5

Pokrof 18 begin van hun leven als gelovige staan, en iedereen en iedereen… Opdat wij altijd door uw macht beschermd U onze lof mogen brengen…Amen Als de engelen… Die lof willen we nu brengen, Beeld willen we zijn van de engelen rond Gods troon en ons helemaal richten op Hem en we willen onze zorgen voor alledag opzij zetten en op Hem gericht zijn. En Hem onze gaven aanbieden van brood en wijn, gaven van Hem ontvangen… En weer bidden we… Om in de goede houding te blijven, om te beseffen dat we staan in de ontmoeting met het Grote Geheim, dat onze gaven waardig mogen zijn… dat we zelf waardig mogen zijn, dat deze dag en alle dagen heilig mogen zijn, zonder zonde, vol vrede… door de barmhartigheid van die eengeboren Zoon en zijn levendmakende Geest… amen Eén in liefde voor elkaar Dat we elkaar mogen liefhebben. Dan kunnen we één van hart ons geloof belijden: Heer, ik heb U lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder (psalm 18). Ja, ik geloof in één God, de almachtige Vader… en in Jezus Christus, en ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en Leven geeft… en ik geloof in de ene Kerk en het leven van het komend Rijk. Amen, amen, amen. Zo wil ik blijven staan, in geloof en in godsvrucht en dit Grote Geheim gaan vieren… Mijn hart is bij God… ik wil Hem loven en danken! “Ja waarlijk moeten wij zingen, …U moeten wij aanbidden waar Gij ook zijt, Gij zijt, niet in woorden te vangen… niet gebonden aan tijd en verandering, eeuwige God… Wij vielen en Gij waart daar om ons weer op te richten…Gij deed alles om ons leven tot uw leven te leiden, uw leven van Verrijzenis…Voor dat alles danken wij u… voor de blijken van goedheid die onze ogen zagen, als wel die u ons gesluierd betoonde… Ja, wij danken U voor deze viering…. terwijl toch talloze engelen en aartsengelen, cherubim en serafim, staan voor uw troon… Zo willen ook wij onze stem verheffen en zingen: Heilig, heilig, heilig de Heer de God van hemel en aarde… En dan horen wij hoe Hij in de nacht waarin Hij werd overgeleverd – en zichzelf gaf voor het leven van de wereld,- het brood nam in zijn handen, …Hij zegende en heiligde het brood, .. en gaf het aan zijn heilige leerlingen en zei: Neemt, eet, …dit is mijn Lichaam, dat wordt gebroken voor U tot vergeving der zonden. En wij antwoorden allemaal: Amen En ook hoe hij de beker nam en zei: Neemt en drinkt allen hiervan, dit is mijn Bloed van het Nieuwe Verbond …Amen. Zo doen we Hem na en bieden Hem aan wat Hem toebehoort genomen uit Zijn eigendom en prijzen Hem en roepen Gods Geest aan om dit brood en deze wijn teken te doen zijn van Zijn Lichaam en Bloed en heel de wereld te veranderen en beeld te doen zijn van Gods openbaring. Dat wij die eten van dit Brood en drinken deze wijn mogen groeien tot tot gemeenschap in de heilige Geest, en tot volheid van het komende Rijk. ”Samen met allen die ons zijn voorgegaan, voorouders, vaders, moeders, patriarchen, profeten, apostelen, verkondigers, evangelisten, martelaren, belijders, asceten en alle rechtvaardigen die hun levensweg in geloof hebben voltooid. en op de eerste plaats natuurlijk met onze heilige, Moeder Gods, Maria!”: Grieks-katholieke liturgie. OokbiddenwijUvoorallebisschoppen,priesters en diakens en allen in het pastoraal dienstwerk aangesteld. We denken ook aan allen die verantwoordelijkheid dragen en dienst verlenen omwille van vrede en welzijn in ons land. En we denken aan onze paus en bisschoppen en allen die ieder in zijn gedachten heeft. We willen niemand uitsluiten, de plek waar we wonen niet, en de mensen die daar wonen niet,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=