Jaargang 68 Nummer 4

Pokrof 7 symbolen beschouwd van de Slavische volkeren, zoals die rond Rusland waren geschaard tegen het Westen waar enkele Slavische volkeren onder vreemde heerschappij leefden. Cyrillus enMethodius nu Heden ten dage worden Cyrillus en Methodius als vaders van de Slavische letteren geëerd. Dat was al onder het communisme zo, dat verder toch niet veel op hadmet de kerkelijke kant van hun invloed. Tegenwoordig ook worden Cyrillus en Methodius als heiligen van de ongedeelde Kerk van het eerste millennium beschouwd. Katholieke herontdekking Hoe werd hun plaats aan rooms-katholieke zijde beschouwd? In de Rooms-katholieke Kerk was er eerst nog een soort oecumene van de terugkeer die opgeld deed. Daar kwam een koerswijziging met een brief van paus Pius IX in 1848, waarin het opgeven bevestigd werd van de als contraproductief ervaren gedeeltelijke unies tussen groepen orthodoxen en de Rooms-katholieke Kerk. De hereniging zou volgens Pius IXmeer gediend zijnmet een geest van wederzijdse achting en liefde en met een geduldig onderzoek van de contrasten en meningsverschillen tussen de Orthodoxe Kerken en de Rooms-katholieke Kerk. De herontdekking door de westerse Rooms-katholieke Kerk van het belang van de cyrillo-methodiaanse idee voor de oecumene wordt door de slavofielen met gemengde gevoelens bekeken. Het werd gezien als concurrentie. In het midden van de 19e eeuw werden cyrillo-methodiaanse initiatieven door katholieken in het leven geroepen. De cyrillo-methodiaanse beweging dacht het Oosters christendom en het Westers christendom al als bij elkaar horend vóór het ontstaan van de oecumenische beweging. Paus Leo XII Voor het cyrillo-methodiaanse gedachtegoed is de rol van twee pausen belangrijk: Paus Leo XIII en paus Johannes Paulus II. In de cyrillo-methodiaanse renaissance van de 19e eeuw kreeg de encycliek ‘Grande munus’ door Leo XIII , 30 september 1880, een grote weerklank. Het feest van Cyrillus en Methodius werd van lokaal uitgebreid tot heel de RKK. In anti-oecumenisch gezinde orthodoxe kringen werd de encycliek slecht ontvangen In 1881 was er grote volksbedevaart met deelneming van vertegenwoordigers uit Polen, Bohemen, Kroatië, Moravië, Dalmatië, Oost-Karinthië, Herzegowina, Bulgarije. De Kroatische bisschop Strossmayer leidde deze bedevaart. Als een steunbetuiging voor de encycliek Grande munus. Na deze bedevaart zijn in katholieke kring internationaal vele instellingen gesticht rond de figuren van Cyrillus en Methodius. Bijvoorbeeld in 1893-1894 het Apostolaat van de heiligen Cyrillus en Methodius in Velehrad in Tsjechië. Ook hebben achtereenvolgende pausen na Leo XIII verschillende documenten aan Cyrillus en Methodius gewijd. Paus Johannes Paulus II Rond Cyrillus en Methodius hebben zoals gezegd twee pausen een rol van betekenis gespeeld. Niet alleen Leo XIII met zijn encycliek Grande munus maar ook paus Johannes Paulus II met het uitroepen van Cyrillus en Methodius tot co-patronen van Europa in 1980 met de apostolische brief Egregiae virtutis en de encycliek Slavorum apostoli in 1985. Met het uitroepen van Cyrillus enMethodius tot co-patronen van Europa plaatste Johannes Paulus ze op het niveau van Sint Benedictus, die al eerKerkslavische tekst in glagolitische letters. Statuten van een katholieke lekenbroederschap, Kroatië, begin 15e eeuw.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=