Jaargang 68 Nummer 4

POKROF 2021 • 4 Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19D, 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is €22,50 voor Nederland, voor het buitenland €27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Het openingsartikel gaat over het vertalen van de Orthodoxe liturgie in het Nederlands, zijn noodzaak en onmogelijkheden. Het daarop volgend artikel is het tweede artikel over Cyrillus en Methodius – het eerste artikel verscheen in de vorige Pokrof. De paus is in maart jl. in Irak geweest. In een artikel wordt op dit belangrijke bezoek teruggekeken. De kruisicoon die op de voorkant van deze Pokrof staat, wordt door de schilderes ervan, Ioanna Bannink, zelf uitgelegd. Het artikel ‘Orthodox parochieleven’ is een recensie van het boek van aartspriester Sergei Ovsiannikov, “Vstan’ i idi”: “Sta op en wandel”. In Sofia (Bulgarije) is een boekwinkel, vernoemd naar de wereldlijke naam van paus Johannes XXIII, Angelo Roncalli; hier kan men in een land met ooit een atheïstisch regiem kennis maken met de spirituele rijkdom van het christendom. In twee berichten worden de opvolging van Pokrof behandeld respectievelijk het afscheidssymposium aangekondigd van Leo van Leijsen als stafmedewerker van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De rubriek ‘Byzantijnse Liturgie’ handelt over het heilig Myron. Veel leesplezier met deze Pokrof, Leo van Leijsen, redactiesecretaris De illustraties op de omslag: Voorzijde: Kruisicoon door Ioanna Bannink (Foto: I. Bannink). Achterzijde: Kruisiging, icoon tweede helft van de 13e eeuw, uit de Clemenskerk in Ohrid (Noord-Macedonië). 3 Vertalen. Noodzakelijk en onmogelijk –Paul Baars 6 Cyrillus enMethodius –Leo van Leijsen 9 Pausbezoek in Irak – Herman Teule 12 Een traditionele kruisicoon –Ioanna Bannink 15 Orthodox parochieleven (boekbespreking) – Dolf Bruinsma 19 Boekwinkel ‘Angelo Roncalli’ –Iglika Vassileva-van der Heiden 21 Opvolging van Pokrof 22 Pleitbezorger van de oosterse kerken 23 Byzantijnse Liturgie XXXVII: De Myronwijding –Johan Meijer Vader Sergij Ovsjannikov met de paaskaars tijdens de Paasnacht (Foto: J. Forest)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=