Jaargang 68 Nummer 2

POKROF 202 1 • 2 Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl , website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Deze Pokrof opent met een artikel over de geloofsbelijdenis. Het tweede artikel gaat over het humanitaire werk van Piet Spijkers in Oekraïne. Hierna een bijdrage over het gesprek met de islam dat in het verleden door oosterse christenen werd gevoerd. Verder staan we stil bij de onlangs overleden Servische patriarch Irinej. Antonius de Grote staat centraal in een korte levensbeschrijving van hem. In ‘De Orthodoxe Kerk in Alaska’ komt een bijzondere kerk ter sprake. En in de rubriek Byzantijnse Liturgie worden de twee bestaande liturgische eretekens voor verdienstelijke geestelijken besproken, het epigonation en de nabedrennik. Veel leesplezier met deze Pokrof, Leo van Leijsen, redactiesecretaris. De illustraties op de omslag: Voorzijde: Kruisiging met Moeder Gods, God de Vader, Sint-Nikolaas, Aartsengel Michaël en Sint-Joris. Russische volksicoon, Kholuj, 19e eeuw. Achterzijde: Sint-Spyridon, Russische volks- icoon, Kholuj, 19e eeuw. (Foto’s: Temple Gallery, Londen) . 3 De Geloofsbelijdenis in de Orthodoxe Kerk – v. Theodoor van der Voort 6 Zal het morgen beter zijn... – Paul Baars 9 In gesprek met de islam – Dolf Bruinsma 12 Terugblik. Patriarch Irinej – Nick Pouls 14 Antonius de Grote – Leo van Leijsen 17 De Orthodoxe Kerk in Alaska – Huub Vogelaar 21 Programma Katholieke Vereniging voor Oecumene 23 Byzantijnse Liturgie XXXV: Epigonation en nabedrennik – Leo van Leijsen Spirit houses op begraafplaats in Alaska (Foto: Drachman Institute).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=