Jaargang 68 Nummer 1

Pokrof 9 ’De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders’. Vader Georgij Kotsjetkov als theoloog van het verwerken van het Sovjet-verleden Het Sovjet-verleden is in het huidige Rusland niet erg verwerkt, aldus Katja Tolstaja. Er zijn maar enkele stemmen die daarover spreken. Een van die stemmen is vader Georgij Kotsjetkov, over wie het in dit artikel gaat. Het is nu vijfendertig jaar na de perestroj- ka en de terugkomst van religie in de landen van de voormalige Sovjet-Unie is ongekend. In deze situatie vallen twee zaken op. Het eerste is dat er niet echt iets als een post-Sovjet-theologie of een theologie na de Goelag is ontstaan om systematisch te reflecteren over de vragen die beantwoord zouden moeten worden na meer dan zeventig jaar van het Sovjet-staatsatheïsme en de repressies, in de eerste plaats van religie, maar ook veel breder – de repressies die alle lagen van de bevolking hebben getroffen. Een vergelijking met het post-Nazi-Duitsland met de Theologie nach Auschwitz die een waarachtige mentaliteitsverandering in de maatschappij teweeg wist te brengen dringt zich op, niet alleen vanwege het vraagstuk van verwerking van een traumatisch verleden, maar omdat deze theologie ook niet meteen na de Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen, maar zich in al haar facetten en rijkdommen pas na ongeveer vijfentwintig jaar heeft ontwikkeld. Het tweede moment is dat ondanks de massale terugkeer van religie in eigenlijk alle post-Sovjet-landen een echt theologisch talent daar schaar blijft. Dit is des te frappanter omdat naast de terugkeer van de ambtsopleidingen en theologische opleidingen die meteen na de perestrojka hun terrein hebben herwonnen, theologie ook is teruggebracht binnen de academische muren. Bijvoorbeeld in Rusland waar theologie sinds 2015 wordt geaccrediteerd en momenteel een onderdeel is van het curriculum Vader Georgij Kotsjetkov. van 48 instituties van hoger onderwijs , waarvan er 36 staatinstituties zijn. Vader Georgij Kotsjetkov Een van de stemmen die in deze situatie niet ongehoord mag blijven is de Russisch-orthodoxe priester enmonnik vader Georgij Kotsjetkov die sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw een prominente plaats in het theologische landschap inneemt. V. Georgij is geboren als Juri Kotsjetkov in 1950 in Moskou in de familie van wat men in de Sovjet-Unie technische intelligentsia noemde, zijn vader was ingenieur, zijnmoeder econoom. Ook de jonge Juri was voor een technische loopbaan

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=