Jaargang 68 Nummer 1

Pokrof 15 De Doop als teken van eenheid Een onderzoek naar dooperkenning en de betekenis van het doopsel in de Russisch-orthodoxe Kerk. Vanaf oktober 2018 had ik het voorrecht om een jaar lang een afstudeeronderzoek te doen voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Mij werd gevraagd om te onderzoeken hoe men in de Oosters-orthodoxe Kerk omgaat met het erkennen van een doopsel dat in een kerkgemeenschap buiten de Oosters-orthodoxe Kerk is bediend. Om het onderzoek behapbaar te houden heb ik mij beperkt tot het onderzoeken van de Russisch-orthodoxe Kerk in Nederland. Het werd een prachtige verkenning die bestond uit diepteinterviews met een aantal priesters, het regelmatig meevieren van de Goddelijke Liturgie in verschillende parochies, het meemaken van een doopviering in de doopkapel in Amsterdam en het letterlijk ondergedompeld worden in de vele literatuur die over dit onderwerp geschreven is. In dit artikel wil ik jullie graag meenemen in mijn onderzoek. Dooperkenning door de eeuwen heen Het Nieuwe Testament Al in de Handelingen van de Apostelen1 wordt er gesproken over een situatie die lijkt op het wél of niet erkennen van een doopsel. In de stad Efeze komt de apostel Paulus leerlingen tegen die ooit door Johannes de Doper zijn gedoopt. De leerlingen worden gedoopt in de naam van Jezus en ontvangen daarna de Heilige Geest door handoplegging. De geldigheid De vraag naar de geldigheid van het doopsel begint eigenlijk pas écht te spelen in de Ongedeelde Kerk van de derde eeuw. De vraag was: Wat moeten wij doenmet het doopsel vanmensen die overkomen van ‘christelijke’ groepen die buiten de Kerk staan, en afvalligen die weer wensen toe te treden tot de Kerk? De meningen waren verdeeld. Sommige bisschoppen vonden dat zo’n doop niet geldig was en dat er dus opnieuw gedoopt moest worden. Buiten de Kerk was er immers geen heil. “Hoe kan een bedienaar buiten de Heilige Kerk heiligen?” zo vroeg bisschop Cyprianus zich af. Er waren ook anderen zoals bisschop Stefanus van Rome die zeiden “Het gaat niet om de foute bedienaar, Een orthodoxe doop. 1 Handelingen 19. 1 - 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=