Jaargang 68 Nummer 1

Pokrof 14 Concilie van Chalcedon (451) niet erkenden. Op deze manier heeft Sabbas’ invloed mede het patriarchaat van Jeruzalem voor de leer van Chalcedon behouden. Later zette Sabbas door middel van een visioen keizer Justinianus ertoe aan om de zogeheten ketterijen van Arius, Nestorius en Origenes uit Palestina te verdrijven, waardoor de keizer de verloren gegane westelijke gebieden van het Byzantijnse Rijk (in Italië en Noord-Afrika) terug zou kunnen veroveren. Deze profetie van Sabbas werd vervuld toen dit inderdaad lukte aan de generaals Velissarius en Narsis. Sabbas zou verschillende wonderen hebben verricht. Zo wordt verteld dat door zijn gebeden er een waterbron opwelde in de Lavra, er voldoende regen viel in een tijd van droogte en ook zieken en bezetenen genezing verkregen. Op 5 december 532 stierf Sabbas de Geheiligde. In 547 werd zijn lichaam onbedorven aangetroffen in zijn graf. Zijn relieken werden eeuwen later overgebracht naar Constantinopel en daar weer later door de kruisvaarders gestolen en naar Venetië gebracht. In 1965 werden de relieken door paus Paulus VI als een geste richting de Orthodoxen teruggegeven aan het Mar Sabba-klooster, zoals de Grote Lavra nu vooral bekend staat. Sabbas de Geheiligde is tijdens zijn leven in de 5e-6e eeuw een voorbeeld van monastiek leven geweest. Ook na zijn dood is hij als zodanig vereerd. Niet alleen Sabbas maar ook het Mar Sabba-klooster zelf heeft na de dood van Sabbas model gestaan voor het monastieke leven. Het klooster werd een burcht tegen bewegingen die als onorthodox werden gezien. Er hebben vele heilige mannen geleefd. Denken we hierbij aan de grote theoloog Sint-Johannes van Damascus uit de 8e eeuw, meer dan twee eeuwen na Sabbas, die de Paascanon heeft geschreven die in de Byzantijnse Paasmetten wordt gezongen, en die de iconen verdedigde tegen de iconoclasten. Troparion van Sint-Sabbas Door een vloed van tranen maakte gij de woestijn vruchtbaar en uw verlangen naar God bracht vruchten voort in overvloed. Door de uitstraling van wonderen verlichtte gij heel de kosmos. Onze vader Sabbas, bid tot Christus onze zielen te redden. Kondakion van Sint-Sabbas Vanaf uw jeugd bood gij uzelf aan als een smetteloos offer, gij die voor uw geboorte al toegewijd waart aan Hem, o gezegende Sabbas. Gij waart een sieraad van de rechtvaardigen en een prijzenswaardige burger van de woestijn. Daarom roepen wij tot u: ‘Verheug u, altijd roemrijke vader.’ Leo van Leijsen Het klooster Mar Saba in de woestijn van Judea. (Foto: Wikimedia Commons/Kaasmail).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=