Jaargang 67 Nummer 5

POKROF 2020 • 5 3 Aya Sofya weer moskee! – Gerrit Steunebrink 7 Afrikaanse vluchtelingen in Egypte in de knel – Cornelis Hulsman 11 Kerken in Belarus tussen twee vuren – Paul Baars 14 Meditatie: Athanasius – Leo van Leijsen 17 Irinej Bulovic / : diplomaticus van de Servisch-orthodoxe Kerk? – Nick Pouls 19 De ethiek terug – Dolf Bruinsma 23 Byzantijnse Liturgie XXXIII: Van stichen en stichieren – Johan Meijer Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl , website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE Het openingsartikel gaat over de Aya Sofya in Istanbul die enige tijd terug weer als mos- kee in gebruik is genomen. Het tweede arti- kel gaat over jonge Afrikaanse vluchtelingen uit landen als bijvoorbeeld Eritrea die in Egypte opgevangen worden met goed onder- wijs door de Comboni Fathers. In Belarus hebben de kerken het moeilijk als gevolg van de opstand tegen dictator Loekasjenko. In de meditatie komt Sint-Athanasius de Grote ter sprake die de ‘vader van de rechtzinnigheid’ wordt genoemd. Het daarop volgende artikel gaat over bisschop Irinej Bulovic / , Servisch- orthodox bisschop van Bac v ka. In de bespre- king van het proefschrift van Josephien van Kessel komt de sofiologie van Sergei Bulgakov ter sprake. De rubriek ‘Byzantijnse liturgie’ handelt dit keer over stichen en stichieren. Veel leesplezier toegewenst met deze editie van Pokrof, Leo van Leijsen, redactiesecretaris. Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Twee leerlingen van het CAWU-Onderwijs-centrum in Cairo en hun begeleidster. (Foto: C. Hulsman) De illustraties op de omslag: Voorzijde: Georgisch-orthodox kerkgebouw in Tblisi (Georgië), exterieur. Achterzijde: idem, interieur (Foto’s: P. Baars).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=