Jaargang 67 Nummer 4

POKROF 2020 • 4 3 Mokranjac – Paul Baars 6 Herman van Alaska – Huub Vogelaar 9 Het leven van pater Frans van der Lugt – Karien van Heeswijk 12 Meditatie: Goed gelovig? – Nick Pouls 15 In de ban van de heilige berg – Nick Pouls 19 De waardigheid van de leek – Paul Evdokimov 23 Byzantijnse Liturgie XXXII: Kleine waterwijding – Leo van Leijsen Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl , website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE Deze Pokrof opent met een artikel over Mokranjac, de Servische componist wiens muziek nog steeds gezongen wordt in de Servisch-orthodoxe Kerk. Het tweede artikel handelt over Sint-Herman van Alaska, die onder de Aleoeten en andere inheemse volk- eren van Alaska missioneerde. Daarna volgt een blik op het leven van pater Frans van der Lugt, die in 2014 in Syrië werd vermoord. De meditatie verhaalt over Nicolaas de Dwaas hoe die tsaar Iwan de Verschrikkelijke weer- hield van de vernietiging van de stad Pskov. Verder komt het onderzoek ter sprake naar de hoogmiddeleeuwse handschriften van de Berg Athos. De waardigheid van de leek vol- gens de Russisch-Franse theoloog Paul Evdokimov komt ter sprake in een uit het Frans vertaald artikel. Deze editie van Pokrof sluit af met de rubriek ‘Byzantijnse Liturgie’, dit keer over de zogeheten kleine waterwij- ding. Veel leesplezier, Leo van Leijsen, redactiesecretaris Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Sint-Herman van Alaska had een speciale verhouding met dieren. Hier met een hermelijn. De illustraties op de omslag: Voorzijde: Tronende Moeder Gods. Grieks. Achterzijde: St. Alexander van Constantinopel. Wellicht van het Servische klooster Hilandari op Athos, vroeg 17 e eeuw.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=