Jaargang 67 Nummer 3

POKROF 2020 • 3 3 Photis Kontoglou – Johan Meijer 6 De heilige profeet en Godziener Mozes – Leo van Leijsen 9 De ridder in het pantervel – Dolf Bruinsma 13 Gesprek met aartspriester Uminskij – Oksana Golovko 16 Orthodoxe parochies in de diaspora – v. Hildo Bos 18 Werkgroep Sint-Irenaeus – Geert van Dartel 23 Byzantijnse Liturgie XXXI: Akathist – Leo van Leijsen Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl , website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE De schilder Photis Kontoglou zette de renais- sance van de Byzantijnse iconografie in gang; zijn invloed reikt tot op heden. In de meditatie komt Mozes aan de orde, de grote profeet en Godziener, die een belangrijke rol speelt in het Oude Testament en in de Byzantijnse traditie. De middeleeuwse Georgische dichter Shota Rustaveli schreef het alom in Georgië geliefde gedicht ‘De rid- der in het pantervel’. De Russische priester Alexej Uminskij bespreekt in een interview de redenen waarom kinderen soms niet van hun ouders houden. De Orthodoxe parochies in de diaspora zijn geroepen om bruggen te bouwen, o.a. tussen generaties en culturen. In de werkgroep Sint-Irenaeus zoeken ortho- doxe en katholieke theologen naar eenheid; in de laatste bijeenkomst in Trebinje (Bosnië- Herzegovina) was het thema ‘Eenheid en schisma’. In de rubriek Byzantijnse Liturgie tenslotte komt de Akathist ter sprake, de beroemde lofzang op de Moeder Gods. Veel leesplezier toegewenst. Leo van Leijsen, redactiesecretaris Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord Mozes en de brandende doornstruik, Sinaï-klooster 12 e eeuw (Foto: Wikimedia Commons) De illustraties op de omslag: Voorzijde: Georgisch-orthodoxe Svetitskhoveli-kloosterkerk uit 11 e eeuw in Mtskheta, Georgië. Apsis met daarin Christus Pantokrator uit de 15 e eeuw. Achterzijde: Idem. Iconostase, van relatief recente makelij. (Foto’s: N. Soost)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=