Jaargang 66 Nummer 5

POKROF 2019 • 5 3 De Russische Sint – Dolf Bruinsma 7 Het Byzantijnse kerkelijk jaar – Johan Meijer 10 Russische priesters verdedigen demonstranten – Paul Baars 13 Aram I: Het belang van de oecumenische beweging – Leo van Leijsen 16 Besnijdenis des Heren – Leo van Leijsen 19 Kerk en Staat in Rusland – Fr Cyril Hovorun 23 Byzantijnse Liturgie XXIX: De Psalmen – Leo van Leijsen Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Nick Pouls, Katja Tolstaja, Iglika Vassileva-van der Heiden, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl , website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé Mediapartners. VAN DE REDACTIE Een artikel over de Russische Sint-Nicolaas opent deze Pokrof. Dan volgt een bijdrage over het Byzantijnse kerkelijk jaar. In Rusland zijn door middel van een Open Brief Russische priesters opgekomen voor veroordeelde demonstranten tegen de regering. Aram I, Armeens Apostolisch katholikos van Cilicië, gaat in op het belang van de oecumene, met name van de Wereldraad van Kerken. Hierna volgt een beschrijving van het feest van de Besnijdenis des Heren op 1 januari. In nog een bijdrage wordt ingegaan op Kerk en Staat in Rusland. En in de rubriek ‘Byzantijnse liturgie’ kijken we naar de belangrijke plek van de psalmen in de verschillende diensten van deze traditie. Leo van Leijsen redactiesecretaris Pokrof Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord De illustraties op de omslag: Voorzijde: Iconostase Byzantijnse kapel Nijmegen. Achterzijde: Maria-icoon aan de achterwand van de altaarruimte van Byzantijnse kapel Nijmegen. (Foto’s: archief P. Baars) Katholikos Aram I van Cilicië sprak over de oecumene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=