Jaargang 64 Nummer 4

POKROF 2017 • 4 3 Luther en de Orthodoxie – Paul Baars 6 De Wijsheid in de wereld – Dolf Bruinsma 9 Vader Joseph, Syro-Malabaars priester – Paul Baars 12 De Zeven Slapers van Efeze – Leo van Leijsen 15 Servisch-orthodoxen en katholie- ken op de Balkan – Geert van Dartel 19 Utrechtse kerken bezoeken Noord-Irak – Paul Brenninkmeijer 22 Korte Berichten 23 Byzantijnse Liturgie XVIII: De Myronzalving – Leo van Leijsen Pokrof 2 Redactie: Paul Baars (hoofdredacteur), Paul Brenninkmeijer, Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Johan Meijer, Katja Tolstaja, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 22,50 voor Nederland, voor het buitenland € 27,50, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss. Drukwerk: Laumé, Mierlo. VAN DE REDACTIE In deze Pokrof bereizen we weer tijd en ruimte van het oosters christendom. In dit Lutherjaar 2017 kijken we allereerst naar de verhouding van lutheranen en ortho- doxen in de 16 e eeuw, een boeiend stukje oosters-wes- terse geschiedenis. Sofia, de Wijsheid, voert ons mee naar het denken van de Russisch-Franse theoloog Sergi Bulgakov uit de 20 e eeuw, naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van diens werk ‘Sofia; de godde- lijke wijsheid’. In een interview kijkt vader Joseph, Syro- Malabaars priester uit India, terug op zijn jarenlange verblijf in Nederland en naar een nieuwe toekomst in zijn Indiase oosters-katholieke kerk. In de maand okto- ber viert de Byzantijnse liturgie traditiegetrouw de gedachtenis van de Zeven Slapers – wie zijn deze legendarische heiligen? Op de lange weg van – hope- lijk – verzoening hebben Servisch-orthodoxen en Kroatische katholieken zich gebogen over de histori- sche persoon van kardinaal Stepinac (1898-1960). Nog altijd zeer actueel is de moeilijke situatie van christe- nen in Irak. Een Utrechtse kerkelijke delegatie bezocht hen enkele maanden geleden in het autonome Koerdische noorden van het land. De rubriek ‘Byzantijnse liturgie’ behandelt tot slot de Myronzalving. Veel nazomers leesgenot met deze nieuwe Pokrofeditie. Leo van Leijsen, redactiesecretaris Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord De illustraties op de omslag: Voorzijde: Ivoren paneel, Drie-eenheid met scènes Oude Testament, Vologda (Noord-Rusland), 16 e eeuw. Achterzijde: Kruis met Alfa en Omega, bas reliëf in steen (calciet), Byzantijns, Noord-Syrië, 5 e eeuw. Het oude Sint-Thomas Syro-Malabaars katho- liek kerkje van Malayat- toor in Kerala (Zuidwest-India).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=