Jaargang 62 Nummer 3

POKROF 2015 • 3 3 Stravinsky’s geloof – Dolf Bruinsma 6 V. Cyril Hovorun over Oekraïne – Huub Vogelaar 10 Armeense Kerken en de Genocide – Leo van Leijsen 12 Meditatie: Wijsheidsicoon – Paul Brenninkmeijer 15 Mikhail Katsnelson (interview) – Ineke Berentschot 19 V. Pavel Adelgeim’s poëtische preken – Viktor Jakovljev 21 Sint-Jan – Thom Breukel ` 23 Byzantijnse Liturgie VII: Cherubijnenzang – Leo van Leijsen Pokrof 2 Redactie: Paul Baars, Paul Brenninkmeijer, Dolf Bruinsma, Geert van Dartel, Josephien van Kessel, Dolf Langerhuizen (hoofdredac- teur), Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Heleen Murre-van den Berg, Katja Tolstaja, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Pokrof, Emmaplein 19 D , 5211VZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073-7370026, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: http://www.oecumene.nl/Publicaties/Pokrof De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievieringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 20, giro IBAN: NL 61 INGB 0005679145 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ’s-Hertogenbosch. Opmaak: VANDARTEL, Oss Drukwerk: Van Stiphout, Helmond. VAN DE REDACTIE Deze Pokrof biedt weer gevarieerde onderwerpen. Het betreft niet alleen lichte zomerkost. We beginnen (en eindigen) weliswaar met muziek: het openingsar- tikel gaat over de beroemde componist Igor Stravinsky. Maar dan bespreekt de orthodoxe theo- loog Cyril Hovorun de houding van de kerken tegen- over het huidige Oekraïneconflict. Daarna volgt een beknopt signalement van wat er binnen de Armeense kerken aan verwerking van de genocide van 1915 bestaat: zo lang geleden, 100 jaar, maar nog zo pijn- lijk actueel. Ietwat lichtvoetigere maar nog altijd serieuze the- ma’s als wijsheid (meditatie over haar icoon), weten- schap en geloof (interview met Mikhail Katsnelson) en poëzie (het gebruik van gedichten in de liturgie door vader Pavel Adelgeim zaliger) komen ons tege- moet in het middenstuk van deze editie. Het feest van de Geboorte van Sint-Jan de Voorloper op 24 juni hult ons bij de aanvang van de zomer in bloemengeur en oogstvreugde. Deze vreugde wordt op hemelse wijze overgenomen door het gezang van de engelen, wanneer op de laatste pagina de rubriek ‘Byzantijnse Liturgie’ inzoomt op de befaamde Cherubijnenzang. Zo eindigt Pokrof 2015-3 voluit in majeur. Dat wensen wij u toe voor héél het zomerseizoen. Onder hopelijk veel leesgenot van deze nieuwe Pokrof. Leo van Leijsen, redactiesecretaris Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord De illustraties op de omslag: Voorzijde: Orthodoxe Sint-Jan-in-Kaneo-kerk aan het Meer van Ohrid (Republiek Macedonië). Toegewijd aan Sint-Johannes de Theoloog (oftewel Evangelist), gebouwd waarschijnlijk 13 e eeuw. Byzantijnse bouwtype met Armeense stijlinvloe- den. Achterzijde: Macedonisch-orthodoxe kerk van de H. Panteleimon, Ohrid. Gebouwd in midden- Byzantijnse stijl, waarschijnlijk eind 9 e eeuw (Foto’s: G. van Dartel). Prof. dr Mikhail Katsnelson, Russisch natuurweten- schapper te Nijmegen (Foto: L. Sluiter).

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=