Jaargang 54 Nummer 2

Pokrof verschijnt vijfmaal per jaar en is een uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Redactie: Wil van den Bercken, Dolf Bruinsma, Geert van Dartel (waarnemend hoofdre- dacteur), Josephien van Kessel, Dolf Langerhuizen, Leo van Leijsen (redactiesecretaris), Heleen Murre-van den Berg, Huub Vogelaar. Administratie en redactiesecretariaat: Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, 5211 DK ‘s-Hertogenbosch, tel. 073-6136471, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, internet: http://www.oecumene.nl. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun bijdragen en geven niet de mening van de redactie weer. De redactie is verantwoordelijk voor titels en tussenkopjes alsook voor foto’s en hun onderschriften. Voor mogelijke onjuistheden in aankondigingen van liturgievie- ringen en evenementen kan de redactie niet aansprakelijk worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden reacties in te korten of niet te plaatsen. Opzeggingen dienen vóór 1 december in ‘s-Hertogenbosch te geschieden, anders wordt men verondersteld abonnee te blijven. De abonnementsprijs is € 15,-, giro 5679145 (codes voor overboekingen vanuit buitenland: IBAN: NL 13 PSTB 0005679145 BIC: PSTBNL21) t.n.v. Tijdschrift Pokrof, ‘s-Hertogenbosch. Voor België: 001-3309231-55, Pokrof t.n.v. Jef Devisscher, Ieperstraat 24, 02300 Turnhout, tel. 014-413927. Lay-out en druk: Van Stiphout, Helmond. Van de redactie Nog geen drie maanden geleden trad, naast Roemenië, ook Bulgarije toe tot de EU. Allebei zijn het landen met een bevolking die in belang- rijke mate Oosters-orthodox is (van komaf). In feite ging de Bulgaarse toetreding voor ons in Nederland haast geruisloos. Bulgarije met zijn rij- ke geschiedenis en cultuur maar ook grote pro- blemen, is hier nog erg onbekend; het maakt u wellicht toch nieuwsgierig. En voor de mensen daar gaat de overgang naar de EU in elk geval iets minder geruisloos. Ina Merdjanova, sinds 2004 directeur van het ‘Centrum voor Interreligieuze Dialoog en Conflictpreventie’ aan de Universiteit van Sofia, vertelt in dit nummer over de toetreding van Bulgarije tot de EU en de betekenis ervan voor met name Orthodoxe gelovigen in het land. Wil van den Bercken neemt u mee op een literai- re reis door de geschiedenis van de Hagia Sofia in de ogen van Russen. In de bijdrage van Dorottya Nagy, Hongaarstalige Roemeense en theologe werkzaam in Nederland, worden de schatten van het multi-etnische Transylvanië verkend. Er leven al eeuwenlang verschillende christelijke denomi- naties samen. Tatjana Polman-Gorlova vertelt hoe zij in aanraking kwam met het weeshuis nr. 4 in Sint Petersburg. De meditatie werd dit keer geschreven door Hanneke Arts-Honselaar. Samen met haar staan we stil bij Lazaruszondag, de zaterdag voor Palmzondag in de Byzantijnse liturgie, en bij het opwekkingsverhaal dat dan gelezen en gevierd wordt. Over het hedendaag- se christendom in Jordanië met zijn zeer oude wortels schrijft Heleen Murre-van den Berg. Dolf Bruinsma ten slotte sluit dit nummer af met een tweede en laatste bijdrage over de Byzantijnse theoloog en humanist Nikolaos Kabasilas. Dit keer wordt diens Uitleg van de Goddelijke Litur- gie voor u belicht. Redactie Pokrof Inhoud 1 Bulgarije’s toetreding tot de EU Josephien van Kessel 4 Hagia Sofia in de Russische literaire herinnering Wil van den Bercken 7 Samen met Roemenië in de EU Dorottya Nagy 10 “Het was hartverscheurend, zo somber als het weeshuis er indertijd uitzag” Tatjana Polman-Gorlova 12 Geloof je dat? Hanneke Arts-Honselaar 15 Conservatie en bloei Heleen Murre-van den Berg 18 Een juweel voor de Kerk van Christus Dolf Bruinsma 21 Liturgieagenda Multi-etnisch Transylvanië (Roemenië). Klok in de Armeens-katholieke kathe- draal van een stadje dat in het Roemeens Gherla heet, in het Armeens Hayakaghak, in het Hongaars Szamosújvár en in het Duits Neuschloss of Armenierstadt. (Foto: Ferenc Bajkó)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=