Perspectief 2022-60

2022-60 A call to act together 5 erkenning van de afhankelijkheid van de schepping”. Na woorden over het gebeuren tijdens de assemblee (artikel 8) werkt de boodschap in artikel 9-13 toe naar de oproep de wereld in te gaan (‘ga’). De tekst spreekt het vurige verlangen uit dat alle woorden over gerechtigheid en vrede zullen worden omgezet in actie, wereldwijd. 2. De boodschap bezien vanuit doopsgezind perspectief Binnen de oecumenische dialoog leggen doopsgezinden vaak nadruk op de ethische aspecten van het christelijk geloof. Voor hen is een trouwe navolging van Christus’ weerloze verzoening van oudsher belangrijker dan leerstellige eenheid. Toen de Wereldraad in 2001 met het uitroepen van het decennium tegen geweld een gezamenlijke zoektocht naar vrede en gerechtigheid afriep, groeide de doperse interesse in de oecumenische dialoog; het ging wat hen betreft meer dan voorheen over de dingen die de kern van het Evangelie zijn. Het leidde er onder meer toe dat het doopsgezind seminarium in Amsterdam Fernando Enns benoemde als de hoogleraar vredestheologie. Meer dan zijn voorgangers koos Enns voor een meer oecumenische insteek van zijn theologische discipline. Maar hij bracht omgekeerd ook de doopsgezinde vredestheologie voor het voetlicht in de oecumenische bijeenkomsten. Toen de oecumenische gemeenschap aan het eind van het decennium tegen geweld het concept van rechtvaardige vrede aannam als een gemeenschappelijke visie op gerechtigheid en vrede (Kingston, Jamaica 2011)2, waren de doopsgezinden verheugd dat het de kerken was gelukt gerechtigheid en vrede centraal te stellen in de oecumenische dialoog. Het meest verheugden zij zich over de holistische benadering van de thematiek. Met het benoemen van de noodzaak van een rechtvaardige vrede (just peace) in de gemeenschap, met de aarde, op de markt de aarde, en tussen de volken was de oecumenische gemeenschap erin geslaagd te komen met een holistische visie voor de kerk en de wereld. Eindelijk lieten de kerken intern-kerkelijke theologische twistpunten achter zich en schaarden zich rond het hart van het evangelie, de navolging van Christus, die álles gaf voor rechtvaardige vrede. Toen de oecumenische gemeenschap deze focus op rechtvaardige vrede opnieuw bekrachtigde met een oproep tot een Pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid (Korea 2013)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=