Perspectief 2022-60

2022-60 3 A call to act together Bespreking van de ‘Message’ van de Karlsruhe Assembly Dr. Iris Speckmann Tijdens iedere bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken is er een ad hoc samengestelde commissie, verantwoordelijk voor het opstellen van een boodschap die aan het einde van iedere Assemblee uitgaat naar ‘de wereld’. Zo was het ook tijdens de Assemblee in Karlsruhe. De commissie heeft de taak om in een beperkt aantal woorden de sfeer en inhoud van de assemblee samen te vatten. De groep bestond deze keer uit ruim twintig auteurs, die waren geselecteerd op representativiteit - een dwarsdoorsnede van de grote vergadering van lidkerken. Als een vertegenwoordiger vanuit de historische vredeskerken (HPC’s, Historic Peace Churches), was ik als lid van deze commissie getuige van het proces van schrijven en de gedachtegangen achter de tekst. In dit artikel bespreek ik kort de titel en de structuur van de tekst. Vervolgens beschouw ik hem vanuit mijn eigen doopsgezinde perspectief en tot slot licht ik datgene eruit wat volgens mij de meeste waarde heeft voor de langere termijn en voor bredere kring. 1. De titel en structuur van de tekst Met de titel ‘a call to act together’ verwijst de boodschap terug naar het eind van de vorige boodschap, die van de Assemblee in Busan, Korea (2013). In de slotparagraaf van de boodschap van Busan werden lezers en hoorders namelijk opgeroepen gehoor te geven aan de “call to walk together”, waarmee de pelgrimage voor gerechtigheid en vrede werd ingeluid.1 In de jaren tussen de assemblee in Busan en die van Karlsruhe volgde de Wereldraad onder de vlag van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede programmatisch gezien een drieslag van celebrating the gifts (het vieren van de gaven), visiting the wounds (het bezoeken

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=