Perspectief 2022-60

2022-60 25 Plaatsnemen in het groene gras Rachelle van Andel In een wereld vol onrust vindt van 31 augustus tot en met 8 september 2022 in Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De Wereldraad is een ontmoetingsplek waar leden van kerken van over de hele wereld samenkomen en het thema ‘de liefde van Christus beweegt ons tot verzoening en eenheid’ handen en voeten geven. Idealiter is er sprake van een heen en weer tussen de kerkelijke gemeenschappen en de Wereldraad. Thema’s kunnen gevoelig liggen in de eigen achterban en de wereldwijde oecumene kan een veilige plek zijn om moeilijke onderwerpen te bespreken. Ook werkt het andersom: onderwerpen die hoog op de eigen kerkelijke agenda staan (zoals bijvoorbeeld de klimaatcrisis) kunnen op de agenda komen van de Wereldraad. Het is de liefde van Christus die wij in onze verscheidenheid delen en maakt dat wij ontvankelijk kunnen worden voor de betekenis van de oecumene en in het bijzonder de urgente nood en het lijden van mensen wereldwijd. Waar in Nederland binnenkerkelijke zaken veelal de aandacht opeisen met dalende ledenaantallen worden we op de bijeenkomst van de Wereldraad met klem herinnerd aan onze opdracht en verantwoordelijkheid in de wereld. Die oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid gaat niet vanzelf. Alhoewel voorafgaand aan de Wereldraad een select gezelschap uitvoerig gewerkt heeft aan statements die de Wereldraad wil aannemen komen we in Karlsruhe tijd te kort. Er moet snel geschakeld worden om documenten met complexe thema’s waarover verschillend gedacht wordt zoals klimaat, seksualiteit, de oorlog in Oekraïne en Israël-Palestina te bediscussiëren. Er is nauwelijks tijd om in gesprek te gaan over de betekenis van deze woorden in de levens van christenen wereldwijd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=