Perspectief 2022-59

2022-59 Herwig Aldenhoven. Een blik op zijn leven en zijn kerkelijke en theologische inzet 7 een zogeheten korte anamnese verbonden, d.w.z. van (tenminste) de dood en verrijzenis van Jezus;8 (c) een bede - bij voorkeur in de vorm van een zogeheten epiklese om de Geest - om de heiliging van de eucharistische gaven en om zegening van hen die de tot lichaam en bloed van Jezus Christus getransformeerde gaven in de communie ontvangen.9 Bij het aanbieden (Latijnse termen: oblatio of offerre) van de voor de eucharistieviering hiertoe apart gezette gaven van brood en wijn gaat het er dus om dat deze als het ware aan God worden aangeboden met het oog op de daaropvolgende smeekbede dat God ze heiligt, d.w.z. vervult met de kracht van de heilige Geest, opdat allen die de eucharistische gaven in de communie ontvangen op hun beurt als leden van het Lichaam van Christus met deze kracht vervuld worden. Als concreet voorbeeld kan een overeenkomstige passage uit een recent eucharistisch gebed van de Oud-Katholieke Kerk van Zwitserland (Christkatholische Kirche der Schweiz) [Eucharistisch gebed III] die door Aldenhoven ontworpen is, geciteerd worden: [a] «Gepriesen ist dein Sohn … Tut dies zu meinem Gedächtnis, bis ich das Mahl neu mit euch …[b] Darum bringen wir dieses Brot und diesen Kelch vor dich und feiern damit das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes … [c] Wir bitten dich, Vater im Himmel: Sende deinen Heiligen Geist auf diese Gaben, dass sie uns werden zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heiles, zu Leib und Blut deines Sohnes Jesus Christus. Erfülle alle, die davon essen und trinken, mit der Kraft des Heiligen Geistes; stärke uns in der Gemeinschaft mit Christus und untereinander und führe uns ins Reich deiner Herrlichkeit».10 Het verslag van het laatste avondmaal van Jezus en zijn woorden heeft de functie de viering van de Eucharistie te onderbouwen, waarvan het doel de maaltijd is die volgt op het eucharistisch gebed, en waarin degenen die eraan deelnemen met Christus en met elkaar verenigd worden. Met andere woorden, ze worden wat ze zijn: leden van het lichaam van Christus, broeders en zusters in de kerk van God. Vanuit dit perspectief verliest de

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=