Perspectief 2022-59

2022-59 25 Oud-katholieke vragen aan protestanten zonden, en verlos ons van de Boze... Hij was zich steeds ook bewust van een bredere traditie dan de lutherse. Nu getuigt dit eerste tafelgebed van een zekere dubbelzinnigheid. De lutherse predikant, ds. Kees van der Horst die een doctoraalscriptie schreef over het epiclesegebed, schrijft zelfs dat het gebed herschreven zou moeten worden. In het gebed zijn voorafgaand aan de instellingswoorden de volgende woorden opgenomen: “Zend ons Uw Heilige Geest en geef dat wij onder brood en wijn het waarachtig lichaam en bloed van Uw Zoon met waar geloof en dankzegging ontvangen mogen.” Deze woorden lezend zou men tot de conclusie kunnen komen dat de Heilige Geest bemiddelt in de ontvangst van Christus’ lichaam en bloed. Dit is niet overeenkomstige Luthers theologie. Ongetwijfeld is bedoeld dat de Heilige Geest het geloof schenkt. Van der Horst wijst erop dat het niet de Geest is die hoorbaar en zichtbaar woord doet samengaan maar dat het de Heer, Christus, zelf is die krachtens zijn woorden present is en ons het sacrament aanreikt. Luther bidt: “Lieve Heer, Uw Woord is waar, daaraan twijfel ik niet en op grond van die woorden eet en drink ik met U. Mij geschiede naar Uw woorden.7” Luther heeft het woord laten spreken. Daarom staan de instellingswoorden in deze liturgie apart. Zij worden niet opgenomen in het gebed. In het tweede tafelgebed in het dienstboek dat van de hand van W. Barnard is en in de eerste revisie werd opgenomen, is een epiclesegebed opgenomen direct na de inzettingswoorden. Het gebed komt uit het gemeente boekje van de Hervormde kerk ‘Onze Hulp’. Het gebed om de Geest wordt over de communicanten uit gesproken: “… zend over ons uw Geest, die levend maakt, bewaar ons bij uw Woord en vermenigvuldig de vrucht der gerechtigheid in ons midden …” Het derde gebed is van de hand van professor J.P. Boendermaker. Opvallend is dat in zijn tafelgebed noch daarna geen gebed om de Heilige Geest is opgenomen. In het gebed wordt gebeden dat wij deel mogen hebben aan Gods belofte door Jezus Christus. Boendermaker staat hierbij in een traditie die zeer christologisch dacht. Maar in alle gevallen, welk tafelgebed ook gelezen wordt, wordt na de communio om de heilige Geest gebeden:

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=