Perspectief 2022-59

2 Perspectief voor het eerst gepubliceerd in bovengenoemde bundel Lex orandi – Lex credendi. PeterBen Smit vertaalde de tekst in het Nederlands. In het eerste artikel leidt Urs von Arx u binnen in de denkwereld en de theologische opvattingen van Herwig Aldenhoven. Hij toont aan de hand van twee aspecten, het eucharistisch gebed en het trinitaire geloof, de intrinsieke samenhang aan tussen vieren en geloven in de theologie van Aldenhoven. Ook gaat hij nog even in op het afscheidscollege van Aldenhoven misschien wel heeft gegeven als testament en blijvende oriëntatie voor de Oud-katholieke Kerk. Urs von Arx sluit zijn bijdrage af met de kritische vraag of de theologische benadering die kenmerkend voor Aldenhoven in de Oud-katholieke Kerk van vandaag nog steeds leidend is. Volgens de school van receptive ecumenism volgen twee bijdragen van de Lutherse predikant en theologe Trinitte Verhoeven en de katholieke docent liturgie en sacramententheologie Samuel Goyvaerts. Trinette Verhoeven gaat vanuit haar protestantse theologische roots op zoek naar de leerpunten in de theologie van Aldenhoven. Ze zoomt in op liturgie en het epiclesegebed. In de theologie van Aldenhoven ziet zij een aansporing om meer met elkaar te vieren om zo elkaar beter te leren verstaan. Samuel Goyvaerts noemt Aldenhoven exemplarisch voor de oud-katholieke theologie vanwege zijn interdisciplinaire benadering, zijn kerkelijke en oecumenische gezindheid en zijn academisch kritische houding. Voorts noemt hij hem een interessant, maar geen liturgisch theoloog omdat de meeste bijdragen in de bundel toch over de geloofsleer gaan en niet over de liturgie. In de derde en laatste paragraaf schets hij de visie van Aldenhoven op de liturgie. Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie, toont in zijn bijdrage aan dat de theologie van Aldenhoven eigenlijk niet-specifiek oud-katholiek is, maar past binnen de theologische denkrichting van de liturgische en oecumenische bewegingen van de twintigste eeuw die hij typeert als de neo-patristische denkrichting. Het onderscheid tussen verschillende paradigma’s (vroegkerkelijk, laat-middeleeuws en neo-patristisch) kan behulpzaam zijn om gestolde denkwijzen open te breken en te vernieuwen. In het laatste

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=