Perspectief 2022-58

DEEL 2 80 Dr. Arjan Plaisier Perspectief 3.1. Een parlementair systeem Het stelsel van leidinggeven in de Broedergemeente is sterk beïnvloed door onze parlementaire democratie. Beslissingen worden genomen door organen met gekozen afgevaardigden. Ze kunnen uiteindelijk ook genomen worden met een meerderheid van één stem. Met uitzondering van wijzigingen van de kerkorde, waarvoor een 2/3 meerderheid nodig is. Zo is b.v. het besluit om het gemeenten mogelijk te maken homoseksuele relaties te zegenen met een meerderheid van stemmen genomen die duidelijk onder de 2/3 lag. Dit punt is namelijk niet opgenomen in de kerkorde. Ook de duidelijke waarschuwingen van onze bisschoppen om het besluit op dat moment te nemen heeft de Synode uiteindelijk naast zich neergelegd. Wat haar goed recht is. Een open vraag: is voor synodaliteit niet het streven noodzakelijk tot eensluidende besluiten te komen? (consensus) 3.2. Hoe zijn de leden bij de besluiten van de Synode betrokken? Aanleiding voor deze presentatie van synodaliteit in de Broedergemeente is het proces van synodaliteit in de Rooms-Katholieke Kerk. Daarbij wordt de poging gedaan om alle gelederen bij het proces te betrekken. De vraag is daarom: zijn in de Broedergemeente alle leden bij de Synode betrokken? Of blijft Synode toch vooral iets voor de afgevaardigden? Er zijn uiteraard pogingen om het proces te verbreden. Zo is elke gemeente verplicht om een gemeentevergadering te houden, waarin de Synodevoorstellen en een eventueel Synodethema besproken worden. Maar ten eerste zijn ook de gemeentevergaderingen in de EBG niet goed bezocht en ten tweede blijft het vaak een eenmalige kennismaking met de voorstellen, zonder dat er in de gemeente een echt proces ontstaat waarbij gemeenteleden betrokken worden bij de besluitvorming. Bij enkele processen in de laatste tijd zijn pogingen gedaan om met speciale dagen voorbereidende gesprekken op gang te brengen. Maar doorgaans gebeurt dat nog niet. Ook de terugkoppeling van de Synodeleden naar de gemeenten toe is nogal gebrekkig en het lukt niet altijd de gespreksprocessen op de Synode over te brengen naar de gemeenteleden. Een interessante vraag zou ook zijn hoe de christocratische gedachte in de Broedergemeente vandaag gestalte kan krijgen: Door gezamenlijk vragen naar de wil van Christus voor zijn kerk vandaag? Welke structuren moeten wij daarvoor ontwikkelen? Hoe kan het gebeuren daarbij de leden mee te krijgen?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=