Perspectief 2022-58

2022-58 THEOLOGISCH BERAAD OVER SYNODALITEIT Synodaliteit en de Protestantse Kerk 79 Unitas Fratrum geldig is. De bisschoppen zijn daarom ook altijd bisschoppen van de Broeder-Uniteit. Trouwens: het bisschopsambt uitgeoefend naast een functie als gemeentepredikant of na het emeritaat van een predikant als vrijwilligerswerk. De Synode is dus de eigenlijke kerkleiding in der Broedergemeente. Zij kiest voor de dagelijkse gang van zaken het Provinciaal Bestuur. Tot een aantal decennia geleden werd tijdens elke Synodezitting het hele Provinciaal Bestuur nieuw gekozen (meestal als herverkiezing als de leden beschikbaar waren). Het Provinciaal Bestuur was daardoor een soort Intersynodale Commissie. Het PB was nooit het Moderamen van de Synode (zoals de PKN zou zeggen) omdat de Synode zelf geleid wordt door een Synodebestuur dat altijd voor één Synodezitting gekozen wordt. Pas toen de Broedergemeente (vooral voor de econoom in het PB) steeds meer aangewezen was vakmensen van buiten onze kerk te winnen, die niet voor 2 jaar hun baan opzeggen, is de zittingstermijn naar 6 jaar verlengt en om personele continuïteit te waarborgen zijn de zittingstermijnen gespreid. Er zijn een enkele commissies, die taken uitvoeren die kerkordelijk aan de Synode toekomen, maar – omdat er maar om de twee jaar een Synodezitting plaatsvindt – aan deze commissies gedelegeerd zijn. Dit zijn o.a. de Intersynodale Financiële Commissie die het budgetrecht heeft en toeziet op het financiële handelen van het PB en de Commissie van beroep, die als laatste instantie beslist over het beroep tegen beslissingen van het PB en b.v. ook tegen beslissingen van de klachtencommissie SMPR. 3. Is dat Synodaliteit? De Broedergemeente is op alle niveaus en presbyteraal-synodaal georganiseerde kerk. De leden van de gemeente hebben via hun gekozen afgevaardigden het laatste woord bij beslissingen m.b.t. de kerk. Er is geen vetorecht b.v. van de bisschoppen of het Provinciaal Bestuur. En ook in de gemeente is het aan de Oudstenraad én de predikanten toevertrouwd leiding te geven aan de gemeente, zonder dat het ene orgaan meer te zeggen heeft dan het andere. Ze moeten het met elkaar doen. Maar is de Broedergemeente daarom op een Synodale Weg?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=