Perspectief 2022-58

DEEL 2 78 Dr. Arjan Plaisier Perspectief 2.2. Europees-Continentale Provincie De gemeenten in Nederland (binnen Nederland bekend als de Evangelische Broedergemeente in Nederland) maken kerkordelijk deel uit van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente. Deze heeft gemeenten, gemeenschappen en werkterreinen in acht Europese landen (Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Letland, Estland en Albanië). De gemeenschapsvormen en ook de juridische gestalte van de Broedergemeente is in al deze landen heel verschillend. Maar het gezamenlijke hoogste orgaan is de (provinciale) Synode. Wat de gemeenten betreft worden de afgevaardigden van deze Synode rechtstreeks door de leden gekozen. Kiesgerechtigd is (sinds 2022) wie lid is van de gemeente en over het aan de verkiezing voorafgaande jaar zijn bijdrage heeft betaald. Voor het passieve kiesrecht is aanvullend nog nodig dat de persoon haar openbare geloofsbelijdenis heeft afgelegd. De Synode van de Europees-Continentale Provincie kent niet (zoals andere provincies en ook andere kerken) een paritaire vertegenwoordiging van predikanten en leken. De predikanten zijn met twee kwaliteitszetels op de Synode vertegenwoordigd – en (een bijzonderheid van de Broedergemeente) een zetel voor de partners van de predikanten. Verder zijn er nog een aantal ambtelijke zetels, die vaak door predikanten worden bemenst: de vertegenwoordiger van de theologische opleiding b.v., een aantal leden van het Provinciaal Bestuur (alle leden van het PB zijn ambtelijke leden van de Synode). Verder zijn de bisschoppen leden van de Synode zonder stemrecht, maar met het recht van spreken. Over het bisschopsambt in de Broedergemeente Het bisschopsambt heeft in de Broedergemeente een bijzondere invulling. Het is een puur geestelijk ambt zonder administratieve plichten en bevoegdheden. De episkopé in de zin van een formeel toezicht is in handen van de Synode en de door haar gekozen commissie (waaronder het Provinciaal Bestuur). De bisschoppen hebben het recht om predikanten te ordenen (maar alleen in opdracht van het Provinciaal Bestuur of de Synode), zij hebben de functie van pastor pastorum, de taak om voorbede te doen voor het geheel van de kerk en zij hebben het ambt van de eenheid (wat al daardoor duidelijk wordt, dat de inzegening van bisschop de enige inzegening (ordening) is die zonder meer in alle provincies van de

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=