Perspectief 2022-58

2022-58 THEOLOGISCH BERAAD OVER SYNODALITEIT Synodaliteit en de Protestantse Kerk 77 - en dan wel de Oudtestamentische woorden. Het andere structurele kenmerk van de Broedergemeente was de sterke centrale leiding. De leiding was tot in de 19e eeuw de “Unitäts-Ältestenkonferenz” (UÄC) in Herrnhut / Berthelsdorf die tot 1857 voor alle werkterreinen wereldwijd verantwoordelijk was. Ook al waren er natuurlijk altijd al leidinggevende personen en organen in de verschillende landen. Maar de laatste verantwoordelijkheid beruste bij de UÄC. Pas vanaf het midden van de 19e eeuw ontstaat langzaam een decentrale verantwoording. 2. Actuele structuur 2.1. Unitas Fratrum - wereldwijde Broedergemeente De Unitas Fratrum (zo is de officiële naam van onze kerk) is vandaag een wereldwijde kerk die op de meeste continenten werkzaam is. De kerkelijk verbanden in de verschillende landen of regio’s noemen wij provincies. Het hoogste orgaan van de wereldwijde kerk is de Uniteitssynode die om de 7 jaar bij elkaar komt en uit gekozen vertegenwoordigers van alle provincies bestaat. Tussen deze Synodes berust de leiding van de wereldwijde kerk bij de Unityboard dat uit vertegenwoordigers van de Provinciale Besturen (Provincial Boards) bestaat en om de 2 jaar bij elkaar komt. Het dagelijks bestuur is het Executive Committee dat uit vertegenwoordigers van de vier regio’s bestaat (Europa, Noord-Amerika, Caribisch gebied en Latijns-Amerika, Afrika). De vertegenwoordigers van de Provincies naar de Uniteitssynode worden voor 2/3 gekozen door de Provinciale Synodes en voor 1/3 aangewezen door de Provinciale Besturen. De Synode stelt de Church Order van de Unitas Fratrum vast die voor alle provincies van de wereldwijde Broedergemeente bindend is. Zij neemt besluiten over de belangrijke inhoudelijke lijnen van de wereldwijde kerk. Zij ziet toe op de gezamenlijke activiteiten. De Uniteitssynode is het hoogste orgaan van de Unitas Fratrum. Maar doordat zij maar om de 7 jaar bij elkaar komt hebben de Unityboard en ook de Executive Committee een belangrijke functie in het leven van de kerk. Een nog onopgeloste uitdaging is om de communicatie tussen het internationale niveau en de gemeente zo vorm te geven dat de synodale structuur ook echte participatie van "gewone" gemeenteleden mogelijk maakt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=