Perspectief 2022-58

2022-58 THEOLOGISCH BERAAD OVER SYNODALITEIT Synodaliteit in de Anglicaanse traditie 69 de publieke functie van de Church of England, en de verantwoordelijkheid voor het jaarlijkse budget. Twee van de bekendste beslissingen die General Synod in de laatste decennia genomen heeft zijn de wijding van vrouwen in het ambt (1993) en het toelaten van vrouwelijke bisschoppen (2014). Naast de General Synod zijn er ook verschillende lokale synodes op lagere niveaus: Diocesan Synod, Deanery Synod (in Europa: Archdeaconry Synod) en de Parochial Church Council (kerkenraad). Om een voorbeeld te schetsen: mijn kerk, St. James Voorschoten, valt onder de Province of Canterbury (General Synod), de Diocese in Europe (Diocesan Synod), de Archdeaconry of North-West Europe (Archdeaconry Synod), en de Deanery of The Netherlands (geen synode). Onze lokale kerkenraad kiest vertegenwoordigers voor Archdeaconry Synod, die op haar beurt weer vertegenwoordigers kiest voor Diocesan Synod en zo verder. Op elk niveau zijn zowel leden van de geestelijkheid als leken vertegenwoordigd. De rol van de synodes op Diocesan en Deanery niveau is formeel gezien om een advies uit te brengen aan de bisschop, die dus een de facto vetorecht heeft. De bovenstaande structuur is formeel alleen van toepassing op de Church of England, maar veel andere leden van de wereldwijde Anglicaanse kerk, de Anglican Communion, hebben vergelijkbare structuren. Formeel gezien heeft de Aartsbisschop van Canterbury geen gezag over de Anglican Communion, maar hij wordt wel door iedereen erkend als spiritueel hoofd van de wereldwijde Anglicaanse kerk. Daarnaast zijn er enkele structuren waarbinnen de wereldwijde kerk tot nadere samenwerking probeert te komen: de Lambeth Conference, de Anglican Consultative Council en de Primates Meeting. 2. Synodaliteit in de praktijk Vorig jaar werd Aartsbisschop Justin Welby in een interview1 gevraagd naar zijn visie op het gesprek omtrent synodaliteit in de Katholieke kerk. Hierin bracht hij een aantal zaken ter sprake met betrekking tot het Anglicaanse perspectief op synodaliteit: 1 https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-10/anglican-archbishop-canterbury-welbyinterview-cop26-south-sudan.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=