Perspectief 2022-58

DEEL 2 66 Can. Drs. Wietse van der Velde Perspectief 2.4. Toekomstige samenstelling en bevoegdheden van de Synode Op 9 april 2022 kon een extra zitting van de Synode over hoofdzakelijk dit onderwerp plaatsvinden. Er vond een uitgebreide discussie plaats. Hierbij werden door een deel van de leden van de Synode vooral vragen gesteld bij het voorstel dat de bisschoppen en de leden van het Collegiaal Bestuur deel van de Synode zouden gaan uitmaken. Het gevolg was dat de Synode een deel van voorstellen aannam en dat enkele punten nader zullen worden uitgewerkt voor de zitting van de Synode op 19 november 2022. 2.5. Provinciale Synode van de Geestelijkheid Naast de “grote” Synode kent de kerk ook nog de Provinciale Synode van de Geestelijkheid. Hiervan zijn alle geestelijken in gewone en buitengewone dienst lid. Zij komt tenminste éénmaal per twee jaar (in de praktijk echter jaarlijks) bijeen om over onderwerpen van algemeen kerkelijk belang en over zaken waarover de bisschoppen haar mening willen horen te spreken. Zij kiest ook de vertegenwoordigers van de geestelijkheid in de Synode. Naast deze Provinciale Synode, kent ieder bisdom ook nog zijn eigen Vergadering van de Geestelijkheid, die niet alleen over diocesane zaken van gedachte en advies dient, maar waar ook voorbereidend over de Synodeagenda gesproken kan worden. Met een verwijzing naar het ecclesiologische kerkmodel zou ieder bisdom theoretisch ook een eigen diocesane Synode bestaande uit geestelijken en leken kunnen houden. 2.6. Gemeentevergaderingen Op de gemeentevergaderingen, waarover boven sprake was, wordt niet alleen gesproken over de synodeagenda. De gemeentevergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. Stemhebbend lid van de gemeentevergadering is ieder communicerend lid van de parochie vanaf 16 jaar. Gastleden hebben wel spreek-, maar geen stemrecht. Op de eerste vergadering doet het kerkbestuur verslag van de gang van zaken in de parochie in het afgelopen jaar, brengt het verslag uit over de financiële gang van zaken en over de lopende begroting van de parochie. De Synodeafgevaardigde doet daar verslag van de laatstgehouden zitting van de Synode. Op de agenda kunnen verder alle punten die het kerkbestuur of de gemeentevergadering wenselijk acht aan de orde worden gesteld. De gemeentevergadering kan – onder diverse voorwaarden – het kerkbestuur bindende

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=