Perspectief 2022-58

2022-58 THEOLOGISCH BERAAD OVER SYNODALITEIT “Synodale praktijk” in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 65 heeft zij het recht om de drie lekenleden van het Collegiaal Bestuur en een aantal andere functionarissen te kiezen. 2.3. Functionering tot nu toe Deze vorm heeft gedurende enkele decennia goed gefunctioneerd. Belangrijke zaken als de openstelling van het apostolische ambt voor vrouwen en de acceptatie van homoseksuele relaties in alle gremia van de kerk konden mede door het synodale overleg worden ingevoerd. Maar zeker vanaf ongeveer 2010 ontstonden er vragen bij deze bestuursvorm. Dit ging niet alleen over de vraag of de Synode niet op meerdere gebieden beslissingsrecht zou behoren te hebben. Belangrijker was het gesignaleerde probleem, dat deze vorm van Collegiaal Bestuur en Synode erg veel lijkt op die van de regering (hier CB) en parlement (hier Synode). In plaats van werkelijk synodaal, “gemeen overleg”, dat tot een gezamenlijke besluitvorming leidt, ontstonden er een aantal malen situaties van “wij” tegen “zij”. Daarnaast deed zich ook het probleem voor, dat niet iedere parochie in staat is om werkelijk gekwalificeerde mensen te vinden, die zowel de inhoudelijke, als de bestuurlijke en financiële vragen kunnen overzien. Dit leidde ertoe, dat er een Commissie Bestuur & Structuur in het leven werd geroepen, die uitgaande van de kerk als een gemeenschap die samen eucharistie viert, waarbij allen (bisschoppen, geestelijken en lekengelovigen) hun eigen en toch gezamenlijke rol hebben, een aantal alternatieve bestuursmodellen aanbood. Een belangrijk element hierin vormt een herstructurering van de Synode, waarbij de bisschoppen en de leden van het Collegiaal Bestuur weer deel zullen uitmaken van de Synode. Hiermee zou dan de Synode ook qua vorm weer een “samen op weg” zijn. Ook de vraag naar een beslissende Synode zal weer gesteld worden. De bespreking van dit rapport en de besluitvorming hierover zijn door de coronaepidemie ernstig vertraagd. Want terwijl de meer zakelijke aspecten van een synodeagenda via synodezittingen per zoom konden worden behandeld, vraagt een rapport als dit om een fysieke synodezitting. Bij aanname van de door het Collegiaal Bestuur ingediende voorstellen tot wijziging in de synodale structuur van de OKKN, zou deze in eerste instantie voor een beperkt aantal jaren op proef worden ingevoerd om als blijkt dat het een echte, blijvende verbetering is definitief te worden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=