Perspectief 2022-58

DEEL 2 64 Can. Drs. Wietse van der Velde Perspectief groep binnen het Collegiaal Bestuur een vetorecht. Dat kan echter alleen maar uitgeoefend worden indien het veto wordt gemotiveerd. Tot dusverre is daar echter nog nooit gebruik van gemaakt. 2.2. Synode Sinds 1920 bestaat zoals gezegd in de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk een Synode. Dit is dus een Synode van de gezamenlijke bisdommen en niet van ieder bisdom apart. De stemgerechtigde leden bestaan sinds 1991 voor één-derde uit gekozen vertegenwoordigers van de geestelijkheid en voor twee-derde uit vertegenwoordigers van iedere parochie. De laatsten worden gekozen door de gemeentevergaderingen van iedere parochie, waarvan de meelevende communicerende parochianen vanaf 16 jaar lid zijn. Iedere parochie kan verder nog een tweede persoon afvaardigen, maar die heeft alleen maar spreekrecht. Vertegenwoordigers van bepaalde kerkelijke instellingen en verenigingen kunnen eveneens spreekrecht krijgen. Het presidium wordt gevormd door de Synodale Commissie, die de vergaderingen ook voorbereid. Jaarlijks komt de Synode minstens één keer bijeen om over het beleid van de kerk te spreken. De synodeagenda wordt door de parochieafgevaardigden bekend gemaakt aan de leden van hun parochie, die ook voorstellen kunnen doen voor de synodeagenda. De parochianen kunnen hun mening geven tijdens een gemeentevergadering waarin de synodeagenda de hoofdmoot van bespreking is. De synodeafgevaardigde zitten ter Synode echter zonder last of ruggenspraak. De Synode heeft in de beleidszaken geen beslissingsrecht. Toch moet men haar invloed bepaald niet onderschatten. De door haar uitgebrachte adviezen worden door het Collegiaal Bestuur, dat zelf geen deel van de Synode uitmaakt, serieus genomen omdat anders in veel gevallen het noodzakelijke draagvlak zal ontbreken. In afgeleide zin heeft de Synode echter ook nu beslissingsbevoegdheid door middel van de door haar gekozen leden van het Collegiaal Bestuur (die echter zonder last en ruggenspraak zitting hebben en hooguit niet door de Synode herkozen kunnen worden), die als ze samenwerken bepaalde beslissingen kunnen tegenhouden. Een belangrijk recht dat de Synode in 1991 verworven heeft is het budgetrecht. Dit geeft haar de mogelijkheid om de begroting voor het komende jaar vast te stellen. Daarnaast

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=