Perspectief 2022-58

DEEL 2 54 Prof. dr Peter Nissen Perspectief geen partijdenken in de kerk en hoe krijgt de presentie van Christus en de leiding van de Geest gestalte in de kerk? Vergelijkbare vragen stelde Johannes Welschen in zijn presentatie over synodaliteit in de Evangelische Broedergemeente, wereldwijd bekend als de Unitas Fratrum, eveneens een presbyteriaal-synodale kerk. Ook daar is synodaliteit essentieel voor het kerkelijk leven. De Broedergemeente kent wel bisschoppen, maar die fungeren op een heel andere manier dan in de meeste kerken met een bisschoppelijke structuur, namelijk zonder bestuurlijke bevoegdheid. Synodaliteit is op de verschillende niveaus – wereldwijd, continentaal en lokaal – in enkele gremia georganiseerd. Maar ook daar doemt de vraag op: hoe kan de betrokkenheid bij synodale besluitvorming verbreed worden en hoe krijgt het christologische karakter van de kerk gestalte? Een rijkdom aan ervaringen met synodaliteit is in de besprekingen van de beraadgroep bij elkaar gekomen. Maar ook zijn de haken en ogen duidelijk geworden die met synodaliteit verbonden zijn, haken en ogen die deels een theologisch karakter hebben en deels van praktische aard zijn. Hoe kan in vormen van synodaliteit gewaarborgd worden dat Christus het uiteindelijke hoofd van de kerk is? En hoe kan voorkomen worden dat synodale besluitvorming een bureaucratische aangelegenheid van slechts een selecte groep vergaderaars wordt in plaats van een breed gedragen verantwoordelijkheid van de hele geloofsgemeenschap? Het zijn vragen die ongetwijfeld ook relevant zullen blijken voor het synodale proces in de rooms-katholieke kerk. De beraadgroep ziet verwachtingsvol uit naar het verdere verloop daarvan en naar de bijzondere bisschoppensynode over synodaliteit, die in het najaar van 2023 zal plaatsvinden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=