Perspectief 2022-58

DEEL 2 52 Perspectief Theologisch beraad over synodaliteit Prof. dr Peter Nissen De Beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap is een van de twee permanente beraadgroepen van de Raad van Kerken in Nederland. Terwijl de andere beraadgroep zich vooral over maatschappelijke vraagstukken buigt, fungeert de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap min of meer als de theologische denktank van de Raad van Kerken. Haar rol kan een beetje vergeleken worden met die van de commissie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken. Gevraagd en ongevraagd brengt zij inhoudelijk advies uit aan de landelijke Raad van Kerken. Daarnaast volgt zij de nationale en internationale oecumenische ontwikkelingen en bespreekt zij documenten die daaruit voortkomen, ook met het oog op hun mogelijke relevantie voor de Nederlandse situatie. Toen in oktober 2021 wereldwijd op het niveau van de bisdommen een start werd gemaakt met het zogenaamde Synodale Proces binnen de rooms-katholieke kerk, achtte de beraadgroep dit belangrijk én belangwekkend genoeg om daar ook zelf bij stil te staan. Gedurende een half jaar is synodaliteit, naast andere thema’s, een vast agendapunt geworden van de maandelijkse bijeenkomsten van de beraadgroep. In de novembervergadering van 2021 is stil gestaan bij het voorbereidende document voor het Synodale Proces en bij de keuze van thema’s door de Nederlandse bisschoppenconferentie. In december 2021 vergaderde de beraadgroep (via Zoom) met de twee roomskatholieke bisschoppen die als primus en secundus zitting hebben in de Raad van Kerken, mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, en mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch. Zij vertelden openhartig over wat de rooms-katholieke kerk voor ogen staat met het synodale proces, over wat hun eigen verwachtingen zijn, over hoe het synodale proces in de Nederlandse bisdommen wordt vormgegeven en over hoe de andere christelijke kerken daarbij betrokken worden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgxMzI=